Θέσεις Εργασίας στον Τεχνικό Τομέα:
Μηχανικοί και Συνεργεία Εφαρμογών διαφόρων ειδικοτήτων

στην τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Η καθημερινή εξυπηρέτηση των εισερχόμενων ζητήσεων από υποψήφιους πελάτες

Η Smart Technical Solutions λαμβάνει καθημερινά μέσω του δικτυακού τόπου της δεκάδες ζητήσεις από υποψήφιους πελάτες που αναζητούν λύσεις σε διάφορα τεχνικά προβλήματά τους.

Οι τεχνικές προτάσεις της εταιρείας για την επίλυση των προβλημάτων που της θέτουν οι πελάτες της συνίστανται άλλοτε στην πώληση ενός προϊόντος (π.χ. ένα μονωτικό ή καθαριστικό υλικό) και άλλοτε στην παροχή υπηρεσίας, που μπορεί να είναι μία μελέτη (π.χ. μελέτη βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων) ή η εφαρμογή κάποιων υλικών (π.χ. μόνωση ταράτσας).

Για το σκοπό αυτό, η Smart Technical Solutions συνεργάζεται με μηχανικούς και τεχνίτες πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν λάβει πλήρη ενημέρωση και αναλυτική εκπαίδευση για τις τεχνικές λύσεις που προτείνει η εταιρεία.

Οι στοιχειώδεις υποχρεώσεις των τεχνικών συνεργατών της εταιρείας

Η επιλογή των κατάλληλων μηχανικών και συνεργείων εφαρμογής είναι μία υπεύθυνη και δύσκολη εργασία, καθώς απαιτείται η κατάλληλη συμπεριφορά και υπευθυνότητα σε κάθε περίπτωση. Πολλοί συνεργάτες μηχανικοί και τεχνίτες έχουν απορριφθεί μετά από την αρχική δοκιμαστική περίοδο, επειδή, παρά τις συστάσεις που τους έγιναν, δεν ήταν αρκετά συνεπείς στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους, που είναι οι εξής:

  • βαθιά μελέτη των τεχνολογιών που προωθεί η εταιρεία και των διαφόρων εφαρμογών τους σε διαφορετικά είδη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
  • άμεση επικοινωνία με τον πελάτη, το αργότερο μέσα σε 24 ώρες από τη λήψη της ζήτησής του
  • καλή και ευγενική συμπεριφορά προς τον πελάτη, με ειλικρινές ενδιαφέρον για την κατανόηση του προβλήματός του
  • επιτόπια αυτοψία, εφόσον χρειάζεται, για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος του πελάτη και των διαφόρων συνθηκών που επηρεάζουν το συγκεκριμένο τεχνικό ζήτημα
  • άμεση ενημέρωση της εταιρείας για τις ανάγκες του πελάτη, ώστε να επιλεχθεί η κατάλληλη λύση
  • σύνταξη και αποστολή προμελέτης ή/και προσφοράς στον πελάτη
  • επικοινωνία με τον πελάτη για την υποστήριξη της τεχνικής πρότασης που του υποβάλαμε και για τη σύγκρισή της με άλλες εναλλακτικές λύσεις που συνήθως του έχουν προταθεί από άλλες εταιρείες
  • άμεση εκτέλεση της παραγγελίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων
  • υπεύθυνη εφαρμογή των υλικών ή εκπόνηση της μελέτης, ανάλογα με το αντικείμενο της ζήτησης του κάθε πελάτη, με ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες, από τις οποίες κρίνεται η ποιότητα ενός έργου και η αποτελεσματικότητα μίας εφαρμογής
  • υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση, σε περίπτωση που έχει απορίες, αμφιβολίες, παράπονα κτλ.

Πρόταση συνεργασίας προς μηχανικούς και τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων

Αν πιστεύετε ότι διαθέτετε την τεχνική γνώση, την υπομονή, την επιμονή και τον επαγγελματισμό που απαιτούνται για να ανταποκρίνεστε κάθε φορά στις πιο πάνω στοιχειώδεις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι συνεργάτες μηχανικοί και τεχνίτες της εταιρείας μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η αμοιβή των μηχανικών και των συνεργείων εφαρμογής γίνεται, κατά κανόνα, κατ’ αποκοπή για το κάθε έργο, δηλαδή δεν υπάρχει σταθερός μισθός. Όμως, όσοι συνεργάτες αποδεικνύουν με τη συμπεριφορά τους και τις πράξεις τους ότι είναι κατάλληλοι για συνεργασία με την εταιρεία, απασχολούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση με τις νέες ζητήσεις πελατών που τους ανατίθενται.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρόταση και το γενικότερο κλίμα της συνεργασίας στην εταιρεία θα βρείτε στην κεντρική σελίδα της παρούσας ενότητας “Θέσεις Εργασίας“.

Δυνατότητα για ενασχόληση με τις πωλήσεις ως παράλληλη δραστηριότητα

Παράλληλα με την τεχνική υποστήριξη των πελατών, αρκετοί συνεργάτες της εταιρείας, μηχανικοί και τεχνίτες, αναλαμβάνουν και την όλη επικοινωνία με τους πελάτες που τους ανατίθενται, είτε για παροχή τεχνικών υπηρεσιών είτε για πώληση προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούνται και πρόσθετη αμοιβή, ως πωλητές. Επιπλέον, τίθεται στη διάθεσή τους και το παλαιότερο πελατολόγιο της εταιρείας, από το οποίο μπορούν επίσης να εκμαιεύουν ζητήσεις για τρέχοντα τεχνικά θέματα που απασχολούν αυτούς τους παλιούς πελάτες της εταιρείας. Αναλυτική ενημέρωση για αυτό το επιπρόσθετο είδος συνεργασίας θα βρείτε στην ενότητα Θέσεις Εργασίας στις Πωλήσεις.

Μοιράσου το στα social media