Θέσεις Εργασίας στο Μάρκετινγκ (Διαδικτυακό και Συμβατικό)

στην τεχνική και εμπορική εταιρεία
Smart Technical Solutions

με έδρα τα Άνω Πατήσια στην Αθήνα

Το συμβατικό marketing

Η Smart Technical Solutions είναι μία αναπτυσσόμενη εταιρεία προώθησης καινοτόμων και οικολογικών τεχνολογιών. Ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της εταιρείας, Θεμιστοκλής Λυκιαρδόπουλος, έχει αναλάβει τον τομέα του μάρκετινγκ. Παλαιότερα εφαρμόζονταν συμβατικές μέθοδοι μάρκετινγκ, όπως είναι η συμμετοχή σε διάφορες κλαδικές εκθέσεις, η διαφήμιση σε κλαδικά περιοδικά, η τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους πελάτες, τα ταξίδια πωλητών σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, η μαζική αποστολή ενημερωτικών εντύπων και διάφοροι άλλοι κοστοβόροι και χρονοβόροι τρόποι προβολής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας.

Το διαδικτυακό marketing

Από το 2006 και μετά η εταιρεία στράφηκε στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, κυρίως μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και μέσω της μαζικής αποστολής email (newsletters) σε συνεργασία με εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτό το έργο τηρώντας πάντα τους δεοντολογικούς κανόνες του σεβασμού προς τους παραλήπτες. Σύντομα εξέλιπε εντελώς η ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη μέθοδο προβολής των τεχνικών προτάσεων της εταιρείας, δεδομένου ότι οι ζητήσεις που άρχισαν να εισέρχονται καθημερινά στην εταιρεία με πηγή το διαδίκτυο ήταν περισσότερες από όσες ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν οι πωλητές της.

Η ανάπτυξη δημιούργησε ανάγκη για ικανά στελέχη πωλήσεων και marketing

Έτσι, δημιουργήθηκε μία συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για συνεργασία με περισσότερους πωλητές. Παράλληλα, όμως, και ο όγκος εργασίας στον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ έχει αυξηθεί πολύ και αυξάνεται όλο και περισσότερο, λόγω των νέων τεχνικών προτάσεων που προστίθενται σταδιακά στην γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας, αλλά και των νέων εφαρμογών οι οποίες γίνονται στις εγκαταστάσεις διαφόρων πελατών, για τις οποίες πρέπει να αναρτώνται νέες σελίδες στον παρόντα δικτυακό τόπο, έτσι ώστε να βρίσκουν τις λύσεις που αναζητούν στο διαδίκτυο όσοι έχουν παρόμοια τεχνικά προβλήματα.

Πρόταση συνεργασίας προς επαγγελματίες στον τομέα του marketing

Γι΄ αυτό το λόγο, υπάρχει ανάγκη για συνεργασία με επαγγελματίες που έχουν την απαραίτητη γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση για να αναλάβουν μέρος αυτών των εργασιών που σχετίζονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο, παράλληλα με διάφορες άλλες ενέργειες προβολής στο διαδίκτυο με διάφορους τρόπους, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί από την εταιρεία, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω έλλειψης χρόνου. Η αμοιβή των συνεργατών αυτών μπορεί να συμφωνηθεί ότι θα είναι είτε σε μηνιαία βάση είτε κατ’ αποκοπή για κάθε project που αναλαμβάνουν είτε με ποσοστά επί των πωλήσεων που θα φέρνουν οι ενέργειές τους είτε με συνδυασμό αυτών των τρόπων αμοιβής.

Πάντως, η εταιρεία είναι ανοικτή και σε συμβατικές μεθόδους μάρκετινγκ, εφόσον φυσικά κρίνονται ως αποτελεσματικές και οικονομικά συμφέρουσες. Οι συνεργάτες στον τομέα του μάρκετινγκ μπορούν, συνεπώς, να εισηγούνται και τέτοιες μεθόδους και στη συνέχεια να αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους, εφόσον γίνονται αποδεκτές από την ομάδα των συνεργατών που έχει αναλάβει να αξιολογεί τις προτεραιότητες και είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει τέτοιες σημαντικές αποφάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πρόταση και το γενικότερο κλίμα της συνεργασίας στην εταιρεία θα βρείτε στην κεντρική σελίδα της παρούσας ενότητας “Θέσεις Εργασίας“.

Δυνατότητα για ενασχόληση με τις πωλήσεις ως παράλληλη δραστηριότητα

Παράλληλα, αυτοί οι συνεργάτες θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ασχολούνται και με την εξυπηρέτηση ορισμένων πελατών, τους οποίους για συγκεκριμένους λόγους θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν. Θα μπορούν, με άλλα λόγια, αν το θέλουν, να λειτουργούν και ως πωλητές, ώστε να έχουν ένα πρόσθετο εισόδημα.

Μοιράσου το στα social media