Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Ιδιαίτερα Μαθήματα σε Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

Ιδιαίτερα Μαθήματα σε Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες

Ειδική παιδαγωγός με πολυετή εμπειρία, γνώσεις ψυχολογίας και Master στις μαθησιακές δυσκολίες, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον και αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών με αυτισμό, νοητική καθυστέρηση και άλλα επικοινωνιακά και μαθησιακά προβλήματα. Με αγάπη και υπομονή έχει πάρει από το χέρι και έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα σε Ανώτατες Σχολές πολλά παιδιά που είχαν σοβαρά προβλήματα στο σχολείο. Πληροφορίες: 210-2282212, 6937-057281