Οινοποιεία, Αποστακτήρια, Ζυθοποιίες

Καινοτόμες & Οικολογικές Τεχνικές Προτάσεις

Σας παρουσιάζουμε πιο κάτω μερικές καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις μας για τα οινοποιεία, τις ζυθοποιίες και τα αποστακτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε πάνω στους συνδέσμους των προϊόντων που θα βρείτε στο κείμενο που ακολουθεί.

Διάβρωση, τρυπήματα και χρωματισμός του προϊόντος

Ο ανοξείδωτος χάλυβας υποφέρει από την ηλεκτρόλυση στα σημεία συγκόλλησής του, όπου σχηματίζονται πολύ μικρές τρυπούλες (pitting). (Δείτε και τη σχετική σελίδα μας για το pitting.) Η τεχνολογία καθοδικής προστασίας STOPCOR δίνει οριστική λύση, προστατεύοντας το δίκτυο από φθορές τέτοιους είδους και το προϊόν (κρασί, απόσταγμα, μπύρα) από τη ρύπανση με μέταλλα και οξείδια μετάλλων. Δείτε εδώ μία σχετική εφαρμογή.

Οι επικαθίσεις αλάτων προξενούν μείωση της ψυκτικής απόδοσης των εναλλακτών

Η διατήρηση της χαμηλής θερμοκρασίας σε διάφορα στάδια της παραγωγής και στην αποθήκευση των οινοπνευματωδών προϊόντων είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν κυκλώματα ψύξης, που η λειτουργία τους στηρίζεται σε εναλλάκτες θερμότητας, κατά κανόνα πλακοειδείς. Προκειμένου να είναι σε θέση οι εναλλάκτες να εξασφαλίζουν πραγματικά τη σωστή ψύξη του προϊόντος, πρέπει να μένουν καθαροί από επικαθίσεις αλάτων που μονώνουν θερμικά τα τοιχώματά τους και μειώνουν την ψυκτική απόδοσή τους.

Η Smart Technical Solutions διαθέτει αξιόπιστες καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο για την πρόληψη κατά της δημιουργίας επικαθίσεων, όσο και για τον καθαρισμό των εναλλακτών, εάν έχουν ήδη σχηματιστεί επικαθίσεις. Όλες οι μέθοδοι που προτείνουμε είναι οικολογικές, δεν βλάπτουν την υγεία των τεχνιτών που τις εφαρμόζουν και δεν προσβάλλουν τα μέταλλα, αποφεύγοντας έτσι διάβρωση και τρυπήματα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Άλατα, πουρί, άλγη και άλλες επικαθίσεις.

Ψύξη και θέρμανση σε δεξαμενές αποθήκευσης προϊόντος

Οι μέθοδοι αντιμετώπισης των επικαθίσεων αλάτων, οι οποίες αναφέρονται στην πιο πάνω ενότητα, βρίσκουν εφαρμογή σε όλων των ειδών τα συστήματα ψύξης, ακόμα και σε εκείνα που δεν διαθέτουν εναλλάκτες. Για παράδειγμα, υπάρχουν οινοποιεία που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που κάνει πολύ ζέστη καταβρέχουν τις δεξαμενές αποθήκευσης κρασιού με νερό, το οποίο εξατμιζόμενο ψύχεται και διατηρεί τη δεξαμενή και το περιεχόμενό της δροσερό. Άλλες δεξαμενές διαθέτουν μανδύα, δηλαδή διπλό τοίχωμα, για την ψύξη και τη θέρμανση των δεξαμενών, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής.

Το πρόβλημα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι το νερό σταδιακά αφήνει επικαθίσεις αλάτων πάνω στα εξωτερικά τοιχώματα της δεξαμενής, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται επαρκώς η ψύξη ή η θέρμανση προς το κρασί.

Η τοποθέτηση ενός δακτυλίου επεξεργασίας νερού MERUS ή μίας ηλεκτρονικής συσκευής MAX GROW σε αυτές τις περιπτώσεις δίνει λύση, καθώς απομακρύνει σταδιακά τις επικαθίσεις αλάτων και δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέων επικαθίσεων. Επιπλέον, όταν πρόκειται για υπαίθριες δεξαμενές, προτείνουμε την εφαρμογή της ανακλαστικής βαφής ANTITHERM πάνω στα εξωτερικά τοιχώματά της, ώστε να ανακλάται όλη σχεδόν η υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, που είναι η κύρια αιτία για τη θέρμανση του αποθηκευμένου προϊόντος.

Θέρμανση αποθηκευτικών χώρων προϊόντος με θερμαντικές ταινίες

Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται διατήρηση σταθερά υψηλής θερμοκρασίας για την επίτευξη υψηλής ποιότητας του προϊόντος. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι Αυτορυθμιζόμενες ταινίες θέρμανσης Ice Free, οι οποίες εφαρμόζονται σε βαρέλια ή δεξαμενές που περιέχουν προϊόν και εξασφαλίζουν την επιθυμητή θερμοκρασία με ελεγχόμενο τρόπο. Μπορούν, επίσης, να εφαρμοστούν και κατά μήκος των σωληνώσεων, εάν είναι και εκεί σημαντική η διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας του προϊόντος.

Επεξεργασία νερού

Το νερό ψύξης ή θέρμανσης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από στερεά σωματίδια (χώμα, άμμος κτλ.) και από μικροοργανισμούς και άλγη που μπορούν να δημιουργήσουν ανόργανες και οργανικές επικαθίσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τα άλατα που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Για το σκοπό αυτό συνιστούμε να γίνει μία ανάλυση του νερού και να ληφθούν τα μέτρα που χρειάζεται για την εξασφάλιση σταθερά καλής ποιότητας νερού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Διαχείριση αποβλήτων

Η διαχείριση των αποβλήτων ενός οινοποιείου είναι ένα έργο που απαιτεί ειδική τεχνογνωσία λόγω της σύστασης των αποβλήτων. Η Smart Technical Solutions με τους επιστημονικούς συνεργάτες της αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία , την επίβλεψη και τη συντήρηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων οινοποιείων και ελαιοτριβείων, που έχουν παρόμοιες δυσκολίες. Γενικές πληροφορίες για τις μεθόδους διαχείρισης αποβλήτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία θα βρείτε εδώ. Ειδικότερα για τα απόβλητα των οινοποιείων επικοινωνήστε μαζί μας.

Τρυγικά άλατα και άλλα κατάλοιπα προϊόντων μέσα στην εγκατάσταση

Η παρουσίαση συνεχίζεται…

____________________________________________________

Σημείωση:
Επειδή αυτός ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται καθημερινά με νέα τεχνικά θέματα και προστίθενται σε αυτόν συνεχώς νέες καινοτόμες και οικολογικές τεχνικές προτάσεις, είναι πολύ πιθανό η ενημέρωση που υπάρχει στο πιο πάνω κείμενο να μην είναι πλήρης. Γι’ αυτό το λόγο, για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας συνιστούμε να αναζητήσετε και άλλες ενδιαφέρουσες τεχνικές προτάσεις μέσα στις ενότητες προϊόντων & υπηρεσιών στις οποίες βρεθήκατε καθώς κάνατε κλικ στους διάφορους συνδέσμους (links) του πιο πάνω κειμένου. Είναι πολύ πιθανό να βρείτε εκεί κάποια πρόσφατα αναρτημένα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο κλάδο αγοράς αλλά δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί στο πιο πάνω κείμενο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα Νέα Θέματα καταχωρίσεις σχετικές με τον κλάδο αγοράς σας, οι οποίες είναι πιθανό να έχουν γίνει μετά το Σεπτέμβριο του 2012, που είναι ο μήνας της τελευταίας ενημέρωσης της παρούσας σελίδας.

 

Μοιράσου το στα social media