Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

Αντιμετώπιση Στατικών Ηλεκτρικών Φορτίων σε Επιφάνειες

Υπάρχουν πολλά υλικά που υπό συνθήκες κίνησης και τριβής αναπτύσσουν σημαντικά στατικά ηλεκτρικά φορτία, που μπορεί να προξενήσουν από μία μικρή ενόχληση έως σοβαρό τραυματισμό σε ακραίες περιπτώσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο ιδίως σε γραμμές παραγωγής όπου μεγάλες μάζες προϊόντων κινούνται σε επαφή με κυλίνδρους και άλλα είδη εξοπλισμού με μεγάλες ταχύτητες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται ισχυρότατα ηλεκτρικά φορτία. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται διεθνώς ειδικές διατάξεις αποφόρτισης και εκτόνωσης αυτών των ηλεκτρικών φορτίων, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο τραυματισμού των εργατών αλλά και διάφορες δυσκολίες στην παραγωγή και αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Τα προϊόντα του συστήματος καθαρισμού επιφανειών FACTOR έχουν την ιδιότητα να προστατεύουν τις επιφάνειες για μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά τον καθαρισμό. Επιπλέον, σε επιφάνειες όπου παρατηρείται ανάπτυξη στατικού ηλεκτρικού φορτίου εξαιτίας ισχυρών τριβών (όπως κύλινδροι προώθησης προϊόντος σε γραμμές παραγωγής), το φαινόμενο αυτό μειώνεται σημαντικά ή εξαλείφεται εντελώς χάρη στο αδιόρατο προστατευτικό φιλμ που σχηματίζεται πάνω στην επιφάνεια.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media