Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

FACTOR AQUA

Αυτό το προϊόν προσωρινά δεν είναι διαθέσιμο. Πατήστε εδώ για να δείτε άλλα ισοδύναμα προϊόντα.

Βελτιωτικό Πρόσθετο για το Νερό για την Προστασία των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Αυτό το προϊόν είναι αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας ομάδας Ελλήνων ερευνητών. Δεν έχει καμία σήμανση κινδύνων στην ετικέτα του, επειδή είναι εντελώς αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα, για τις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και για το περιβάλλον (θάλασσα και υδροφόρος ορίζοντας).

Βελτιωτικό νερού πολλαπλής δράσης

Το FACTOR AQUA είναι ένα βελτιωτικό νερού πολλαπλής δράσης, το οποίο, όταν προστίθεται στο νερό, επιτυγχάνει τα εξής:
(οι σύνδεσμοι που ακολουθούν παραπέμπουν σε άλλες σελίδες του δικτυακού τόπου, όπου αναλύονται τα διάφορα προβλήματα και παρουσιάζονται μέθοδοι για την επίλυσή τους)

  1. Μειώνει τη χρήση άλλων απολυμαντικών μέσων, όπως είναι το χλώριο, το ενεργό οξυγόνο, τα ιόντα χαλκού, το σύστημα προσθήκης ιόντων χαλκού και αργύρου, η υπεριώδης ακτινοβολία και άλλα. Κάποια από αυτά τα απολυμαντικά μέσα που μειώνονται έχουν αρνητικές παρενέργειες για το περιβάλλον και την υγεία. Το βέβαιο είναι ότι όλα έχουν κάποιο κόστος, το οποίο μειώνεται χάρη στην προσθήκη του FACTOR AQUA στο νερό.
  2. Εξασφαλίζει προστασία της υδραυλικής εγκατάστασης από τις επικαθίσεις αλάτων.
  3. Εγγυάται την εξολόθρευση της άλγης και την απομάκρυνσή της από τα τοιχώματα των σωληνώσεων και άλλων σημείων της εγκατάστασης.
  4. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της νόσου των λεγεωναρίων σε πύργους ψύξης, καθώς καθαρίζει την εγκαστάταση από το “βιοϋμένιο” (γλίτσα) όπου φωλιάζει το βακτήριο της λεγεωνέλλας (πιθανόν να χρειαστεί συνδυαστική εφαρμογή και με άλλες μεθόδους).
  5. Σε ναυτιλιακές εφαρμογές αποτρέπει την ανάπτυξη της στρειδώνας και τις επικαθίσεις αλάτων σε κλειστά κυκλώματα όπου εφαρμόζεται.
  6. Καθαρίζει τις εγκαταστάσεις από τη σκουριά που οφείλεται στην οξείδωση των μετάλλων από την επαφή τους με το νερό και με το οξυγόνο που περιέχει η εγκατάσταση.
  7. Γενικά, συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων που προξενεί η επικάθιση διαφόρων ουσιών και η ανάπτυξη μικροοργανισμών μέσα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Νομικοί περιορισμοί στη χρήση του προϊόντος

Το FACTOR AQUA είναι εντελώς οικολογικό και αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα, όμως δεν έχει ακόμα λάβει άδεια από τον ΕΟΦ για χρήση σε πόσιμο νερό, σε ζεστό και κρύο νερό χρήσης και σε πισίνες. Συνεπώς, διατίθεται νόμιμα μόνο για εφαρμογή σε κλειστά και ημίκλειστα κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης, σε οικιακές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Τρόπος εφαρμογής

Η εφαρμογή του FACTOR AQUA γίνεται με ή χωρίς δοσομετρητή σε κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης, πύργους ψύξης, εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες, κυκλώματα θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων, και γενικά σε κάθε κλειστό ή ημίκλειστο κύκλωμα νερού.

Δοσολογία

Αρχική εφαρμογή:
Η προτεινόμενη δοσολογία του FACTOR AQUA στις υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι από 0,1% έως 5% επί του συνολικού όγκου του νερού. Η δοσολογία εξαρτάται από το είδος της κάθε εφαρμογής. Συμβουλευτείτε μας, για να σας προτείνουμε την κατάλληλη δοσολογία για τη δική σας εφαρμογή και να σας βοηθήσουμε να υπολογίσετε το κόστος.

Συντήρηση:
Επειδή μία ποσότητα του FACTOR AQUA μπορεί να χαθεί από σημεία διαρροής ή έκπλυσης της εγκατάστασης και επειδή μία ποσότητά του καταναλώνεται αναπόφευκτα για την εξουδετέρωση των οργανικών ή ανόργανων ρύπων που εισέρχονται ή δημιουργούνται μέσα σε μία εγκατάσταση, χρειάζεται κατά καιρούς συμπλήρωση του υλικού. Οδηγίες για τη δοσολογία κατά τη συμπλήρωση δίνονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής.

Παράδειγμα εφαρμογής σε κλειστά κυκλώματα θέρμανσης 

Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι τα κλειστά κυκλώματα θέρμανσης που έχουν αρκετή σκουριά και μούργα: η προτεινόμενη δοσολογία είναι 1-4% της συνολικής ποσότητας του νερού. Απαιτείται έκπλυση του κυκλώματος μετά από λίγες μέρες και επαναπλήρωσή του, με μειωμένη δοσολογία αυτή τη φορά, από 0,3% έως 1%, ανάλογα με το πόσο ολοκληρωμένος έγινε ο αρχικός καθαρισμός. Παράλληλα, η εγκατάσταση μίας συσκευής καθοδικής προστασίας STOPCOR κρίνεται σε κάθε περίπτωση απαραίτητη σε κλειστά κυκλώματα θέρμανσης.

Διάσπαση και απομάκρυνση αλάτων

Σε περίπτωση που υπάρχουν πολύ σκληρές επικαθίσεις αλάτων, υπάρχει μία περίπτωση να μην έχετε τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το FACTOR SCALE. με το οποίο είναι βέβαιο ότι τα άλατα θα διασπαστούν και θα απομακρυνθούν σε απόλυτο βαθμό, χωρίς να διαβρωθει ή να αλλοιωθεί καθόλου η επιφάνεια.

Διάθεση και σε αραιωμένη μορφή για οικονομία στη χρήση από το προσωπικό

Επειδή είναι υπερσυμπυκνωμένο, διατίθεται και σε αραιωμένη μορφή, έτσι ώστε να μη γίνεται περιττή σπατάλη από το προσωπικό των επιχειρήσεων, το οποίο κατά κανόνα δυσκολεύεται να συνηθίσει στις πολύ μεγάλες αραιώσεις που επιδέχονται τα προϊόντα του συστήματος FACTOR. Στην αραιωμένη μορφή του το προϊόν χρειάζεται τη συνηθισμένη αραίωση που χρειάζονται τα περισσότερα καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα της αγοράς.

Πακέτα προσφορών

Επειδή, όμως, κατά κανόνα οι ανάγκες καθαρισμού είναι μικτές, δηλαδή άλλοτε χρειαζόμαστε υπερσυμπυκνωμένο υλικό για τον καθαρισμό πολύ δύσκολων ρύπων και άλλοτε χρειαζόμαστε λιγότερο ισχυρό και πιο οικονομικό υλικό, υπάρχουν τα λεγόμενα “πακέτα προσφορών”, που περιλαμβάνουν σε διάφορες αναλογίες τις τρεις κατηγορίες υλικών: FACTOR, FACTOR 105 και FACTOR 150. Περισσότερα

Εφαρμογές

Στην ενότητα Πεδία Εφαρμογής θα βρείτε οδηγίες για αρκετές εφαρμογές του συγκεκριμένου προϊόντος, και γενικότερα των προϊόντων FACTOR, και θα ενημερωθείτε για τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν στην κάθε εφαρμογή ξεχωριστά.

Οφέλη και Πλεονεκτήματα

Στην ενότητα Οφέλη και Πλεονεκτήματα θα βρείτε μία αρκετά αναλυτική παρουσίαση των άμεσων και έμμεσων οφελών που προσφέρουν τα προϊόντα του συστήματος FACTOR σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες, ιδιωτικά σκάφη και σε άλλες εφαρμογές.

Κλάδοι Αγοράς

Τα προϊόντα του συστήματος FACTOR βρίσκουν εφαρμογή σε όλους τους κλάδους της αγοράς, προσφέροντας στον κάθε κλάδο κάποια ειδικότερα οφέλη που αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο. Στην ενότητα Κλάδοι Αγοράς θα βρείτε αρκετές σχετικές πληροφορίες.

Οδηγίες Χρήσης και Αραίωσης

Οι οδηγίες χρήσης αναφέρονται συνοπτικά στην ετικέτα της συσκευασίας του προϊόντος. Επειδή όμως οι εφαρμογές του είναι πολλές και διάφορες, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τις οδηγίες που αναφέρονται για διάφορες ειδικές εφαρμογές στις σελίδες των ενοτήτων Πεδία Εφαρμογής και Κλάδοι Αγοράς. Η συνιστώμενη αραίωση αλλάζει από εφαρμογή σε εφαρμογή, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και το είδος του ρύπου. Ομοίως, και ο τρόπος εφαρμογής δεν είναι ο ίδιος για όλες τις εφαρμογές. Αν έχετε απορίες για τον τρόπο εφαρμογής και το ποσοστό της αραίωσης σε κάποια εφαρμογή, επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας εξυπηρετήσει εξειδικευμένος συνεργάτης μας.

Βοηθητικά σύνεργα για πιο σποτελεσματικό καθαρισμό

Για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση χρόνου και καθαριστικού προϊόντος, χρειάζεται συχνά να χρησιμοποιείτε κάποια βοηθητικά σύνεργα. Περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

Πατήστε εδώ.

Η ετικέτα της συσκευασίας

Για να δείτε το κείμενο της ετικέτας που υπάρχει σε όλες τις συσκευασίες αυτού του προϊόντος, πατήστε εδώ.

Τιμές, Συσκευασίες, Πληροφορίες Κατανάλωσης, Προτεινόμενες Αραιώσεις

Πατήστε εδώ.

Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας και άλλοι Όροι Συνεργασίας

Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.

100% Εγγύηση Ικανοποίησης Πελάτη

Οι πελάτες της Smart Technical Solutions που εμπιστεύονται τα προϊόντα του συστήματος FACTOR για τις ανάγκες του καθαρισμού τους απολαμβάνουν την εγγύηση ικανοποίησης πελάτη, οι οποία περιλαμβάνει τους εξής όρους: Περισσότερα

Σημείωση: Αν δεν έχετε στη διάθεσή σας το συγκεκριμένο προϊόν αλλά έχετε στην αποθήκη σας κάποιο άλλο προϊόν του συστήματος FACTOR, μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για τις πιο πάνω εφαρμογές και θα έχετε και πάλι ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Μοιράσου το στα social media