Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-2282212

Χημικές Μέθοδοι κατά των Επικαθίσεων

Χημικές Μέθοδοι κατά των Επικαθίσεων

αλάτων και άλλων ιζημάτων και φερτών υλών σε υδραυλικές εγκαταστάσεις

Δείτε το Αριστερό Μενού για τις προτάσεις της Smart Technical Solutions.

Εδώ παρουσιάζονται ειδικότερα οι χημικές μέθοδοι. Για να δείτε συνολικά όλες τις προτεινόμενες μεθόδους αντιμετώπισης των επικαθίσεων, πατήστε εδώ.

Σχετικά με το συνδυασμό των χημικών και των μηχανικών μεθόδων, που συχνά είναι απαραίτητος, δείτε τη σελίδα Χημικός και Μηχανικός Καθαρισμός Εγκαταστάσεων.