Ηλεκτρονική συσκευή επεξεργασίας νερού.
Μία αξιόπιστη ελληνική τεχνολογία.

Εξάλειψη των Επικαθίσεων Αλάτων

Οι συσκευές MAX GROW εξαλείφουν όλες τις επικαθίσεις αλάτων από δίκτυα σωληνώσεων, λέβητες, εναλλάκτες θερμότητας και γενικά από ολόκληρη την υδραυλική εγκατάσταση.

Αρχή Λειτουργίας

Οι πιο αποτελεσματικές λύσεις είναι συνήθως και οι πιο απλές. Η ηλεκτρονική συσκευή MAX GROW εκπέμπει αδιαλείπτως ηλεκτρικό εναλλασσόμενο πεδίο στο φάσμα των υπερήχων αλλάζοντας την συμπεριφορά του νερού και κάνοντάς το να συμπεριφέρεται ως μαλακό. Διαφοροποιώντας τη δομή των αλάτων και τη διαλυτική ικανότητα του νερού, αποτρέπει τη δημιουργία επικαθήσεων σε ολόκληρη την εγκατάσταση, ενώ παράλληλα απομακρύνει και τις υπάρχουσες επικαθίσεις.

Προστασία από Σκουριά και Άλγη

Επιπλέον, απομακρύνουν επικαθίσεις σκουριάς και άλλων οξειδίων δημιουργώντας άμεση υπεροξείδωση, δηλαδή αδρανές υλικό που δεν διαβρώνεται, και καταπολεμούν την άλγη, ενώ στις πισίνες μειώνουν σημαντικά τη χρήση του χλωρίου.

Το Πρόβλημα των Αλάτων και οι αρνητικές συνέπειές του

Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την επικάθιση των αλάτων έχουν ως αποτέλεσμα να επιδρούν στην παραγωγική διαδικασία και στην λειτουργία των μηχανολογικών σας εγκαταστάσεων, εμποδίζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους και δημιουργώντας διάφορες αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα του εξοπλισμού και των μηχανημάτων μίας παραγωγικής μονάδας ή στην ποιότητα των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου, αυξάνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος.

Κύρια αιτία των προβλημάτων αυτών είναι οι επικαθίσεις αλάτων του ανθρακικού ασβεστίου, το οποίο δεν είναι διαλυτό στο νερό. Παράλληλα το ανθρακικό ασβέστιο έχει την ιδιότητα να εγκλωβίζει κ

αι άλλα στοιχεία όπως το μαγνήσιο, δημιουργώντας συσσωματώσεις. Μέχρι πρότινος, ο μοναδικός τρόπος αφαίρεσης των επικαθίσεων των αλάτων ήταν η χρήση ισχυρών οξέων, όπως το υδροχλωρικό οξύ, που αφενός δεν είναι πάντα εφικτός και αφετέρου έχει σεβαστό κόστος εργατικών, υλικών, φθοράς των εγκαταστάσεων, εκτός του γεγονότος ότι είναι πολύ βλαβερό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και παρόλο τον καθαρισμό, τα άλατα ξαναδημιουργούν επικαθίσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Οικολογική Τεχνολογία MAX GROW δίνει απλή και οριστική λύση

Η συσκευή MAX GROW δεν απαιτεί κανένα είδος χημικού πρόσθετου, φίλτρων, μεμβρανών η άλλων εξαρτημάτων για να λειτουργήσει. Παράλληλα, δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση και είναι εξολοκλήρου φιλική προς το περιβάλλον.

Συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση δέκα ετών αν και η διάρκεια ζωής της είναι περίπου 20-30 χρόνια χωρίς κόστος αναλωσίμων και ελέγχου. Οι συσκευές MAX GROW κατασκευάζονται στην Ελλάδα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα των μεγαλύτερων γνωστών εταιρειών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ποιότητας με διάρκεια ζωής 20 έως 30 χρόνων χωρίς συντήρηση και αναλώσιμα.

Μερικά από τα πεδία εφαρμογής και τα οφέλη των συσκευών MAX GROW

 • Πλυντήρια ιματισμού, βιομηχανικά ή ιδιωτικά
  Μετά την τοποθέτηση της συσκευής MAX GROW δεν απαιτείται χρήση αποσκληρυντικών νερού και η χρήση μαλακτικών και απορρυπαντικών μειώνεται περίπου στο ήμισυ.
 • Βελτίωση ποιότητας πόσιμου νερού
  Το πόσιμο νερό γίνεται πιο μαλακό και εύγευστο.
 • Προστασία μηχανολογικού εξοπλισμού από άλατα και σκουριά
  Η συσκευή επιδρά με εκπληκτικά αποτελέσματα εκτός όλων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε πύργους ψύξης (cooling towers), ατμολέβητες, εναλλάκτες θερμότητας και φυσικά σε όλες τις σωληνώσεις διακίνησης νερού.
 • Πλήρης προστασία κτιριακών εγκαταστάσεων
  Toποθετώντας μια συσκευή MAX GROW στην κεντρική παροχή, π.χ. ενός ξενοδοχείου καταργούνται τα προβλήματα επικάθισης αλάτων οπουδήποτε γίνεται χρήση του νερού, εκτός από τα κλειστά κυκλώματα και τις πισίνες, όπου απαιτείται η τοποθέτηση μίας συσκευής επιπρόσθετα στο καθένα από αυτά τα κυκλώματα.
 • Μείωση της χρήσης του χλωρίου και άλλα οφέλη για τις πισίνες
  Η συσκευή MAX GROW μειώνει στο ελάχιστο την χρήση του χλωρίου, αλγοκτόνων, μυκητοκτόνων και άλλων χημικών διαλυμάτων στην πισίνα του ξενοδοχείου λόγω του γεγονότος ότι τα άλγη και οι μύκητες απαιτούν υπόστρωμα αλάτων για να αναπτυχθούν.
 • Κατάργηση του χημικού καθαρισμού του εξοπλισμού
  Τέλος, απαλλάσσεστε δια παντός από το χημικό καθαρισμό των φίλτρων της πισίνας, των εναλλακτών θερμότητας και γενικά κάθε είδους εγκατάστασης, αφού η συσκευή MAX GROW δεν επιτρέπει την δημιουργία νέων επικαθίσεων.
 • Αύξηση της διαλυτικής ικανότητας του νερού => μείωση της χρήσης των βελτιωτικών νερού
  Η επεξεργασία του νερού με την συσκευή MAX GROW αυξάνει την διαλυτική του ικανότητα, καθιστώντας το πιο ‘ρευστό’ με αποτέλεσμα να απαιτούνται πολύ μικρότερες ποσότητες χημικών πρόσθετων για τον ίδιο όγκο νερού.
 • Η συσκευή MAX GROW είναι αποδεδειγμένα η πιο ισχυρή συσκευή παγκοσμίως σε αποτελεσματικότητα, με πιστοποίηση από επίσημη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που βεβαιώνει ότι καθιστά τα υφάλμυρα νερά κατάλληλα για άρδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία εφαρμογής και τα οφέλη που παρέχει η συσκευή δείτε το Αριστερό Μενού και επικοινωνήστε μαζί μας.

Απλή εγκατάσταση χωρίς κόψιμο του σωλήνα

Η τοποθέτηση της συσκευής MAX GROW δεν απαιτεί κόψιμο του σωλήνα για την εγκατάστασή της και μπορεί να τοποθετηθεί από ανειδίκευτο άτομο, καθώς χρειάζεται μήκος σωλήνα μόνο ένα εκατοστό. Μπορεί, επίσης, να τοποθετηθεί πάνω σε βάση ή σε τοίχο, πάντα όμως κοντά στο σωλήνα περιτύλιξης των καλωδίων. Η ηλεκτρονική συσκευή επεξεργασίας του νερού MAX GROW λειτουργεί είτε με ηλεκτρικό ρεύμα δικτύου 220Volt είτε με άλλες πηγές ενέργειας, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής). Το κόστος της κατανάλωσης του ρεύματος είναι ασήμαντο (περίπου 3 ευρώ τον χρόνο για σωληνώσεις Φ22). Η συσκευή διατείθεται για σωλήνες 1″, 2″, 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″. Για μεγαλύτερες διατομές κατόπιν συνεννόησης.

Μοναδικότητες (παγκόσμιες).

 • Είναι το μοναδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα στον κόσμο που μπορεί να κατασκευαστεί σε μονό, διπλό, τριπλό και τετραπλό, ώστε να καλύψει 1-4 σωλήνες με μεγάλη μείωση στο κόστος.
 • Είναι το μοναδικό που δεν εχει περιορισμό στην ποσότητα νερού, στην ταχύτητα διέλευσης, σε θερμοκρασία (μέχρι και 100 βαθμούς Κελσίου) ή στην πίεση, όταν πρόκειται για δίκτυα ατμού.
 • Είναι το μοναδικό που χάρη στο τροφοδοτικό και τον ενσωματωμένο σταθεροποιητή τάσης αντέχει σε μεγάλες βυθίσεις στην παροχή ρεύματος (ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο στο ηλεκτρικό δίκτυο της Ελλάδας).
 • Είναι το μοναδικό που είναι προσαρμοσμένο στις παρά πολλές ιδιαιτερότητες (την τεράστια ποικιλία) των υδάτων της Ελλάδας, λόγω τις ιδιαίτερης προηγούμενης γνώσης και ειδικότητας του κατασκευαστή.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

 • Περιφέρεια Κρήτης: Ιωάννης Γιούργος, 2841023512, 6972631135
Μοιράσου το στα social media