STOPCOR SOLAR

Συσκευή Καθοδικής Προστασίας για Ηλιακούς Θερμοσίφωνες και Συλλέκτες

με πολλά πλεονεκτήματα έναντι των εμβαπτιζόμενων ανοδίων (ράβδων) μαγνησίου
(φωτογραφία του συστήματος θα αναρτηθεί προσεχώς)

Η καθοδική προστασία στα ηλιακά συστήματα

Για την αντιδιαβρωτική προστασία των ηλιακών θερμοσιφώνων (boilers) και των ηλιακών συλλεκτών, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μίας ανόδου από κράμα μαγνησίου που φθείρεται σταδιακά (θυσιαζόμενη άνοδος) για να αποτρέπει το φαινόμενο της διάβρωσης εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης στα μέταλλα που συμμετέχουν στον ηλιακό θερμοσίφωνα, στους ηλιακούς συσσωρευτές (καθρέπτες) και στα διάφορα άλλα μεταλλικά εξαρτήματα της εγκατάστασης. Αυτή η μέθοδος προστασίας ονομάζεται καθοδική προστασία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις σελίδες:

Τα εμβαπτιζόμενα ανόδια (ράβδοι) μαγνησίου

Η συνήθης πρακτική της τοποθέτησης μίας ράβδου μαγνησίου στο εσωτερικό του ηλιακού θερμοσίφωνα έχει αρκετά μειονεκτήματα, μερικά από τα οποία είναι τα εξής:

 1. Το ανόδιο φθείρεται σταδιακά και τα τρίμματα που προκύπτουν φράζουν διάφορα σημεία του κυκλώματος.
 2. Το νερό είναι ακατάλληλο προς πόση. Αν ένας ηλικιωμένος με άνοια ή ένα παιδί θελήσει να πιει από το ζεστό νερό, θα πιει μαζί και αρκετή ποσότητα από οξείδιο του μαγνησίου.
 3. Το ανόδιο συσσωρεύει άλατα στην επιφάνειά του, με αποτέλεσμα να μην έρχεται πλέον σε άμεση επαφή με το νερό και άρα δεν παρέχει πλέον επαρκή καθοδική προστασία.
 4. Εξαιτίας των αλάτων είναι συχνά δύσκολη η αντικατάστασή του, επειδή δεν βγαίνει εύκολα. Οι δε φλάντζες δεν στεγανοποιούν ξανά μετά την αντικατάσταση του ανοδίου, και μπορεί να υπάρχει διαρροή. Κατά κανόνα απαιτείται υδραυλικός για την αντικατάσταση.
 5. Λόγω της πρακτικής δυσκολίας της αντικατάστασης του ανοδίου, που πρέπει να γίνεται κάθε 6 μήνες με ένα έτος, και λόγω του κόστους της εργασίας του υδραυλικού, η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών τέτοιων συστημάτων αμελεί να αντικαταστήσει τα ανόδια, με αποτέλεσμα μετά τη φθορά τους να αρχίζει η διάβρωση της εγκατάστασης.
 6. Δεν υπάρχει τρόπος για τη διάγνωση της κατάστασης του εμβαπτιζόμενου ανοδίου. Έτσι, αν φθαρεί νωρίτερα ή αργότερα από το αναμενόμενο, δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε για να το αντικαταστήσουμε την κατάλληλη στιγμή. Έτσι, είτε την αλλάζουμε νωρίτερα από όσο θα έπρεπε (σπατάλη χρόνου και χρημάτων) είτε αργότερα (δεν έχουμε αποφύγει τη διάβρωση της εγκατάστασης) και σπανίως τυχαίνει να την αντικαταστήσουμε στη σωστή στιγμή.
 7. Η προστασία αφορά μόνο τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης και όχι λόγω χημικής οξείδωσης, ούτε τις επικαθίσεις αλάτων, με αποτέλεσμα το νερό να βγαίνει σε πολλές περιπτώσεις χρωματισμένο από τη σκουριά ή να πέφτει η πίεση και να μειώνεται η ροή του νερού λόγω της μείωσης της διατομής των σωληνώσεων.
 8. Η καθοδική προστασία που παρέχουν οι εμβαπτιζόμενες ράβδοι καλύπτουν μόνο τον ηλιακό θερμοσίφωνα και όχι το χαλκοσωλήνα και άλλα εξαρτήματα του συλλέκτη, που συχνά παρουσιάζουν διαρροές. Ειδικά για το συλλέκτη, δείτε την αμέσως επόμενη παράγραφο.
 9. Ο χαλκοσωλήνας που βρίσκεται στο εσωτερικό των ηλιακών συλλεκτών, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, σε αρκετές περιπτώσεις υποφέρει από τη διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης, εάν τύχει να μην είναι σωστό το κράμα του χαλκού. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται pitting. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το φαινόμενο εδώ. Η δράση των εμβαπτιζόμενων ανοδίων δεν έχει τόσο μεγάλη εμβέλεια ώστε να προστατεύει και το χαλκοσωλήνα των συλλεκτών. Περιορίζεται μόνο στην προστασία του boiler. Έτσι, το φαινόμενο pitting, όταν υπάρχει η προδιάθεση λόγω του κράματος του χαλκού, δεν αποτρέπεται με τα εμβαπτιζόμενα ανόδια.
 10. Ο χαλκοσωλήνας που βρίσκεται στο εσωτερικό των ηλιακών συλλεκτών συχνά επιβαρύνεται με επικαθίσεις αλάτων που περιέχει το νερό και οξειδίου του μαγνησίου που παράγεται από τη σταδιακή φθορά του εμβαπτιζόμενου ανόδιου. Το αποτέλεσμα είναι να μειώνεται σε σημαντικό βαθμό η απόδοση των συλλεκτών και να χρειάζονται είτε αντικατάσταση είτε χημικό καθαρισμό. Και οι δύο αυτές λύσεις έχουν σημαντικό κόστος.
 11. Άλλα μειονεκτήματα των εμβαπτιζόμενων ανοδίων θα βρείτε στη σελίδα Σύγκριση των Συσκευών STOPCOR με τα Εμβαπτιζόμενα Ανόδια για την Καθοδική Προστασία σε Υδραυλικές Εγκαταστάσεις.

Η συσκευή καθοδικής προστασίας STOPCOR SOLAR

Τη λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα την προσφέρει η ελληνική τεχνολογία καθοδικής προστασίας STOPCOR. Ο πιο οικονομικός τρόπος είναι η σύνδεση μίας συσκευής STOPCOR Α1 απλού τύπου εξωτερικά στο σωλήνα του κρύου ή του ζεστού νερού. Μία λίγο πιο ακριβή αλλά πολύ πιο πρακτική λύση είναι η συσκευή STOPCOR SOLAR, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για την καθοδική προστασία ηλιακών συστημάτων.

Με τη συσκευή αυτή έχουμε τα πιο κάτω πλεονεκτήματα.

Προσοχή: Η σειρά παρουσίασης των πλεονεκτημάτων αυτής της μεθόδου φροντίσαμε σκόπιμα να είναι η ίδια με τη σειρά με την οποία παρουσιάστηκαν πιο πάνω τα μειονεκτήματα των εμβαπτιζόμενων ανοδίων, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να τα αντιπαραβάλλει μεταξύ τους ένα προς ένα.

 1. Το ανόδιο της συσκευής δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με το νερό και έτσι δεν φράζει το δίκτυο με τρίμματα οξειδίου του μαγνησίου.
 2. Δεν επηρεάζεται η ποιότητα και η ποσιμότητα του νερού. Αντίθετα, βελτιώνεται, καθώς δεν υπάρχουν πλέον εστίες ανάπτυξης μικροβίων στην εγκατάσταση, αφού η σκουριά και τα άλατα εξαλείφονται.
 3. Η προστατευτική δράση της συσκευής δεν μειώνεται σταδιακά, αφού το ανόδιο δεν έρχεται σε επαφή με το νερό, και έτσι δεν επικάθηνται άλατα πάνω στο ανόδιο.
 4. Η αντικατάσταση του ανοδίου γίνεται πολύ εύκολα, σαν να βγάζεις ένα εξάρτημα από μία πρίζα και να βάζεις ένα άλλο στη θέση του, χωρίς εργαλεία, χωρίς διαρροές, χωρίς να χρειάζεται να έρθει υδραυλικός.
 5. Η αντικατάσταση του ανοδίου γίνεται σε χρονικά διαστήματα από 1 έως 3 έτη, δηλαδή όχι πολύ συχνά, και ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης δεν την αμελεί λόγω δυσκολίας και φοβούμενος την ταλαιπωρία και σκεπτόμενος το κόστος εργασίας του υδραυλικού.
 6. Είναι πολύ εύκολη η διάγνωση της κατάστασης του ανοδίου που περιέχει η συσκευή. Γίνεται με ένα απλό βολτόμετρο (πολύμετρο), που είναι ένα φθηνό όργανο που το χρειαζόμαστε έτσι κι αλλιώς για πολλούς λόγους να το έχουμε στο σπίτι. Συνεπώς, δεν υπάρχει περίπτωση να το αντικαταστήσουμε νωρίτερα ή αργότερα από τη σωστή στιγμή.
 7. Εκτός από το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης (απώλεια μεταλλικής μάζας), η προστασία αφορά και τη χημική οξείδωση (σκούριασμα) και τις επικαθίσεις αλάτων (πτώση πίεσης και φραξίματα). Έτσι, το νερό έρχεται στις βρύσες και στα ντους χωρίς σκουριές και με κανονική, όχι μειωμένη ροή.
 8. Η προστατευτική δράση της συσκευής επεκτείνεται πέρα από τον ηλιακό θερμοσίφωνα. Συγκεκριμένα, προστατεύονται ο θερμοσίφωνας, ο συλλέκτης και οι σωληνώσεις ολόκληρης της εγκατάστασης του ζεστού νερού. Ειδικά για το συλλέκτη, δείτε την αμέσως επόμενη παράγραφο.
 9. Η δράση των συσκευών STOPCOR SOLAR, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια και δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του boiler. Κατά συνέπεια, οι συσκευές αυτές αποτρέπουν και το φαινόμενο του pitting, που σε αρκετές εγκαταστάσεις καταστρέφει ολοσχερώς τους ηλιακούς συλλέκτες, καθώς η επισκευή των μικρών τρυπών που σχηματίζονται στο χαλκοσωλήνα αφενός είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα και αφετέρου δεν εγγυάται ότι δεν θα δημιουργηθούν άλλες τρύπες σε άλλα σημεία, καθώς το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης συνεχίζει να υφίσταται, εκτός αν έχει επιλεγεί το STOPCOR SOLAR ως μέθοδος καθοδικής προστασίας.
 10. Ο χαλκοσωλήνας που βρίσκεται στο εσωτερικό των ηλιακών συλλεκτών δεν επιβαρύνεται με επικαθίσεις αλάτων που περιέχει το νερό, ούτε με συσσώρευση τρίμματος οξειδίου του μαγνησίου, καθώς έχουμε πλέον καταργήσει το εμβαπτιζόμενο ανόδιο. Η μη επικάθιση αλάτων μέσα στο χαλκοσωλήνα αποτελεί ένα παράπλευρο όφελος που επιτυγχάνεται από τη δράση των συσκευών STOPCOR SOLAR. Έτσι, παύει να μειώνεται η απόδοση των συλλεκτών και δεν χρειάζονται αντικατάσταση ή χημικό καθαρισμό. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται σημαντικά ποσά για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης
 11. Περισσότερα πλεονεκτήματα των συσκευών STOPCOR σε σύγκριση με τα εμβαπτιζόμενα ανόδια θα βρείτε στη σελίδα που αναφέραμε στην παράγραφο 11 πιο πάνω.

Απλή αρχική τοποθέτηση και περιοδική αντικατάσταση

Η σύνδεση της συσκευής γίνεται είτε σε καινούργιους είτε σε υπάρχοντες ηλιακούς θερμοσίφωνες. Η βάση του βιδώνεται εύκολα πάνω στη βάση στήριξης του ηλιακού. Το ένα καλώδιο συνδέεται στο σωλήνα του ζεστού ή του κρύου νερού και το άλλο καλώδιο συνδέεται με μία τάπα, η οποία συνδέεται σε ένα ταυ πάνω στο υπάρχον ρακόρ του boiler. Στη μία από τις δύο εξόδους του ταυ συνδέεται η τάπα. Στο άλλο συνδέεται ο σωλήνας. Το ανόδιο κουμπώνει σαν πρίζα πάνω στη βάση. Η αντικατάσταση γίνεται κάθε 1-3 έτη, χωρίς να ασχοληθούμε καθόλου με την υπόλοιπη συνδεσμολογία, η οποία γίνεται μόνο μία φορά, στην αρχική εγκατάσταση.

Τιμή

 • Για περισσότερες πληροφορίες και για την τιμή του προϊόντος επικοινωνήστε μαζί μας.
 • Ειδικές εκπτώσεις γίνονται σε κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων και σε τεχνίτες και μηχανικούς για μαζικές παραγγελίες.

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και άλλοι όροι συνεργασίας

Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.

Μοιράσου το στα social media