STOPCOR

ελληνική τεχνολογία αντιδιαβρωτικής καθοδικής προστασίας
υδραυλικών εγκαταστάσεων κ.α. μεταλλικών κατασκευών

με συσκευές εξωτερικής εφαρμογής,
όχι εμβαπτιζόμενες όπως είναι τα συνήθη ανόδια της αγοράς

Σημαντικό πλεονέκτημα:
Οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR
προστατεύουν ταυτόχρονα και από την ηλεκτροχημική διάβρωση
(φαινόμενο ηλεκτρόλυσης)
αλλά και από τη χημική οξείδωση
(λόγω της επαφής των μετάλλων με νερό και οξυγόνο ή άλλες διαβρωτικές ύλες).

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ανόδιο μαγνησίου που περιέχει η συσκευή STOPCOR είναι πιο ηλεκτροθετικό από τα μέταλλα που συμμετέχουν στην προστατευόμενη μεταλλική εγκατάσταση. Καθώς συνδέεται και με τη γη, παράγεται μία τάση της τάξεως του -1,2 Volt, η οποία επιβάλλεται σε μεγάλη έκταση της μεταλλικής εγκατάστασης. Έτσι, καταργείται το οξειδωτικό περιβάλλον και δημιουργείται αναγωγικό περιβάλλον, το οποίο επιβραδύνει σε μεγάλο βαθμό ή και αποτρέπει ολοκληρωτικά σε πολλές περιπτώσεις τα δύο φαινόμενα, της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης και της χημικής οξείδωσης. Καθώς παράγει το αναγωγικό ρεύμα, το ανόδιο μαγνησίου που περιέχει η συσκευή σταδιακά φθείρεται και χρειάζεται αντικατάσταση μετά από τρία ή περισσότερα χρόνια, ανάλογα με την ένταση των ηλεκτρολυτικών φαινομένων της κάθε εφαρμογής. (Πατήστε εδώ, για να διαβάσετε για τη σύγκριση των συσκευών STOPCOR με τις κοινές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.)

ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνολογία STOPCOR είναι αμιγώς ελληνική και είναι η πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο που μία τόσο απλή συσκευή είναι σε θέση να δώσει λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα της διάβρωσης των μετάλλων, για τη λύση του οποίου έχουν επενδυθεί πολύ μεγάλα κεφάλαια και συνεχίζουν ακόμα να επενδύονται σε όλες τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες του κόσμου. Είναι μία ελληνική πρωτιά, για την οποία είμαστε υπερήφανοι. Η αξιοπιστία της συσκευής είναι απόλυτη και άμεσα μετρήσιμη με ένα απλό βολτόμετρο. Εκεί έγκειται, άλλωστε, η απλότητά της, καθώς επίσης και στην ευκολία της αρχικής εγκατάστασης και της αντικατάστασής της όταν φθαρεί λόγω της χρήσης.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ STOPCOR

Η τεχνολογία καθοδικής προστασίας STOPCOR αρχικά ξεκίνησε με ένα μόνο προϊόν, τις συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR. Σταδιακά, μέσα σε λίγα χρόνια, αναπτύχθηκαν μερικά ακόμα προϊόντα που ήρθαν να συμπληρώσουν τις απλού τύπου συσκευές STOPCOR, με σκοπό την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη όλων των ειδών μεταλλικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν και διατέθηκαν στην αγορά τα εξής συμπληρωματικά προϊόντα, που παροουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα “Άλλα Προϊόντα της Τεχνολογίας STOPCOR” στο Αριστερό Μενού:

 • STOPCOR PLUS, Ενισχυμένη Καθοδική Προστασία Μεταλλικών Εγκαταστάσεων
 • STOPCOR BOAT, Συσκευή Καθοδικής (Αντιδιαβρωτικής) Προστασίας για Πλοία και Σκάφη
 • STOPCOR SOLAR, Συσκευή Καθοδικής Προστασίας για Ηλιακούς Θερμοσίφωνες και Συλλέκτες
 • STOPCOR LIQUID, Αντιδιαβρωτικό Υγρό για Κυκλώματα Θέρμανσης – Ψύξης

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η καθοδική προστασία είναι απαραίτητη σε όλες ανεξαιρέτως τις υδραυλικές εγκαταστάσεις αλλά και σε κάθε είδους μεταλλική κατασκευή. Μερικά παραδείγματα:

 • όταν συμμετέχουν δύο ή περισσότερα διαφορετικά μέταλλα (π.χ. σίδηρος, χαλκός κτλ.),
 • δίκτυα όπου κυκλοφορεί θερμό ή/και αφαλατωμένο νερό,
 • δίκτυα ατμού ή συμπυκνωμάτων νερού,
 • όταν το νερό περιέχει πολλά μεταλλικά στοιχεία και υψηλή τιμή αγωγιμότητας,
 • μεταλλικές κατασκευές που τυχαίνει να ευρίσκονται μέσα σε ισχυρό «ηλεκτρολυτικό κελί» (που μπορεί να προκαλείται από γειτονικό υποσταθμό της ΔΕΗ, από τη σύσταση του υπεδάφους ή άλλους εξωγενείς παράγοντες),
 • υπόγεια δίκτυα διακίνησης νερού ή άλλων υγρών.
 • μεταλλικές κατασκευές (π.χ. μηχανές, κάγκελα, πυλώνες της ΔΕΗ, πόρτες, κουφώματα) εκτεθειμένες σε αέρα με υγρασία ή/και αλμύρα.
 • σε φορτηγά κυρίως οχήματα, για να μην οξειδώνεται η λαμαρίνα στους θόλους κάτω από τα φτερά, οι καρότσες των φορτηγών, τα υδροχιτώνια και οι τάπες στο κύκλωμα ψύξης της μηχανής, και άλλα ευπαθή σημεία,
 • σκάφη & πλοία (εκτός της συσκευής STOPCOR διατίθενται και ανόδια ναυτιλίας),
 • γενικά, οποιαδήποτε εγκατάσταση διαγνωσθεί ότι υπόκειται σε σταδιακή διάβρωση λόγω ηλεκτρόλυσης.

Η μέθοδος καθοδικής προστασίας με την αυτόνομη συσκευή STOPCOR έχει εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις όπου κυκλοφορούν υγρά καθώς επίσης στο χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος, σε βάσεις και σκελετούς μεταλλικών κτιρίων, γεφυρών, πυλώνων, αγωγών, δεξαμενών και γενικά επιφανειών που έχουν προδιάθεση στην ηλεκτροχημική διάβρωση. Επίσης, σε όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσεως, στροβίλων, σε εναλλάκτες θερμότητας, συστήματα ψύξεως, θερμάνσεως και τεχνητού κλίματος.

Αναλυτικότερη παρουσίαση των κυριότερων πεδίων εφαρμογής της τεχνολογίας STOPCOR θα βρείτε στο Αριστερό Μενού, στην ενότητα: “STOPCOR, Μεγάλη Ποικιλία Εφαρμογών για την Προστασία από τη Διάβρωση”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δείτε τη σχετική σελίδα στην ενότητα “Τεχνολογία STOPCOR, Τεχνικές Πληροφορίες” στο Αριστερό Μενού ή πατήστε πατήστε εδώ, για να δείτε τα εξής θέματα:

Α. Εγκατάσταση της συσκευής STOPCOR.
Β. Τρόπος απόδειξης οτι η συσκευή STOPCOR λειτουργεί σωστά.
Γ. Μήπως χρειάζεται και δεύτερη συσκευή STOPCOR;

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δείτε τη σχετική σελίδα στην ενότητα “Τεχνολογία STOPCOR, Τεχνικές Πληροφορίες” στο Αριστερό Μενού ή πατήστε εδώ, για να δείτε τα εξής θέματα:

Α. Συντήρηση των συσκευών STOPCOR.
Β. Πότε πρέπει να αντικαθίσταται μία συσκευή STOPCOR;
Γ. Κόστος αντικατάστασης και διάρκεια ζωής των συσκευών STOPCOR.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ STOPCOR

Σε μία τεχνολογία κρίσιμης σημασίας, όπως είναι η αντιδιαβρωτική προστασία πανάκριβων μεταλλικών κατασκευών από τις οποίες εξαρτάτει η εύρυθμη λειτουργία επιχειρήσεων ή κατοικιών και πολλές φορές ακόμα και η ασφάλεια όσων ζουν οι εργάζονται εκεί, είναι απαραίτητο να υπάρχουν τρόποι για να μπορεί κανείς να ελέγχει ότι πράγματι η εγκατάσταση είναι προστατευμένη και ότι τα φαινόμενα διάβρωσης έχουν εξαλειφθεί.

Οι κυριότεροι και συνηθέστεροι τρόποι για να ελέγξει κανείς πρακτικά την απόδοση των συσκευών STOPCOR είναι οι εξής:

 1. Μέτρηση της ηλεκτρολυτικής τάσης
 2. Οπτικό αποτέλεσμα
 3. Έλεγχος σε βάθος χρόνου

Για την αναλυτική παρουσίαση των πιο πάνω τρόπων ελέγχου των αποτελεσμάτων μία εφαρμογής STOPCOR δείτε τη σχετική σελίδα στην ενότητα “Τεχνολογία STOPCOR, Τεχνικές Πληροφορίες” στο Αριστερό Μενού ή πατήστε εδώ.

ΤΥΠΟΙ, ΜΕΓΕΘΗ, ΤΙΜΕΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ STOPCOR
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επειδή η κάθε εφαρμογή είναι διαφορετική, είναι αδύνατο να τυποποιήσουμε τις τιμές, την κάλυψη και το συνολικό κόστος των συσκευών STOPCOR που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη καθοδική προστασία μίας υδραυλικής ή άλλης μεταλλικής εγκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ STOPCOR ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΟΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR προστατεύουν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις τόσο από την ηλεκτρολυτική διάβρωση όσο και από τη χημική οξείδωση. Σε σύγκριση με τις ράβδους μαγνησίου και τα εμβαπτιζόμενα ανόδια που περιέχονται μέσα σε συσκευές που παρεμβάλλονται στους σωλήνες, έχουν πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι εφαρμόζονται εξωτερικά.

Η Smart Technical Solutions ασχολείται με την καθοδική προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων από το 1990 και, έχοντας δοκιμάσει όλες τις πιο πάνω τεχνολογίες, έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας STOPCOR, τα οποία θα βρείτε αναλυτικά καταγεγραμμένα εδώ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ STOPCOR ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
IMPRESSED CURRENT CATHODIC PROTECTION (ICCP)

Δείτε τη σχετική σελίδα στην ενότητα “Σύγκριση της Τεχνολογίας STOPCOR με Άλλες Τεχνολογίες” στο Αριστερό Μενού ή πατήστε εδώ, για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΫΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ STOPCOR

Δείτε τη σχετική σελίδα στην ενότητα “Σύγκριση της Τεχνολογίας STOPCOR με Άλλες Τεχνολογίες” στο Αριστερό Μενού ή πατήστε εδώ, για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΟΞΕΙΔΙΩΝ

Σε δίκτυα που έχουν πρόβλημα ηλεκτρολυτικής διάβρωσης ή χημικής οξείδωσης προτείνουμε την εξής λύση για τη συγκράτηση σωματιδίων σκουριάς, οξειδίων και άλλων μεταλλικών ενώσεων που η διάμετρός τους είναι μεγαλύτερη από ένα μικρό:
Φίλτρο BIG BLUE της PENTEK Αμερικής
Πρόκειται για ένα φίλτρο κεντρικής παροχής που κατακρατά πολύ μικρά σωματίδια, μεγέθους πάνω από 1 μικρό. Είναι κατάλληλο και για την αφαίρεση της σκουριάς από το νερό.

Σημείωση: Για τη συνολική παρουσίαση όλων των μεθόδων χημικού και μηχανικού καθαρισμού υδραυλικών εγκαταστάσεων από σκουριά, άλατα και άλλες ανόργανες και οργανικές επικαθίσεις που προτείνει η Smart Technical Solutions πατήστε εδώ.

Μοιράσου το στα social media