Σύγκριση και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των διηλεκτρικών συνδέσμων
και της τεχνολογίας καθοδικής προστασίας STOPCOR

Η παρουσία του διηλεκτρικού συνδέσμου αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ανοδίου, επειδή μειώνει τη ροή ηλεκτρολυτικών ρευμάτων διαμέσου του νερού.

Επιπλέον, ο συνδυασμός των δύο μεθόδων προσφέρει απόλυτη προστασία επειδή η μία μέθοδος καλύπτει τα ασθενή σημεία της άλλης. Συγκεκριμένα, οι διηλεκτρικοί σύνδεσμοι εξασφαλίζουν τη διακοπή της μεταλλικής συνέχειας και άρα και της ροής του ηλεκτρολυτικού ρεύματος μέσω των μεταλλικών σωληνώσεων, όμως δεν εξασφαλίζουν τη διακοπή του ηλεκτρολυτικού ρεύματος μέσω του ηλεκτρικά αγώγιμου νερού ή όποιου άλλου υγρού διακινείται στο δίκτυο.

Το κενό αυτό έρχονται να καλύψουν τα ανόδια μαγνησίου των συσκευών STOPCOR, που επιβάλλουν μία σταθερή αρνητική τάση σε ολόκληρη την εγκατάσταση, καταργώντας έτσι το οξειδωτικό περιβάλλον και την ηλεκτρόλυση, με αποτέλεσμα η διάβρωση του δικτύου να ελαχιστοποιείται ή να καταργείται εντελώς, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και διηλεκτρικοί σύνδεσμοι στα σημεία σύνδεσης χαλκού με σίδηρο ή ανοξείδωτου με μαύρη σιδηροσωλήνα κτλ., όπου θα ήταν πιθανή η δημιουργία τοπικών ηλεκτρολυτικών ρευμάτων μικρής εντάσεως παρά τη συνολική προστασία που εξασφαλίζει η καθοδική προστασία STOPCOR στην εγκατάσταση.

Πάντως, σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, για λόγους απλούστευσης και για να διατηρηθεί το κόστος της παρέμβασης σε λογικά επίπεδα, συνήθως περιοριζόμαστε στην απλή εφαρμογή καθοδικής προστασίας με εξωτερική τοποθέτηση συσκευών STOPCOR σε ένα ή περισσότερα σημεία της εγκατάστασης, η οποία είναι πολύ πιο απλή, οικονομική και γρήγορη από το κόψιμο του σωλήνα που απαιτείται σε όλα τα σημεία σύνδεσης διαφορετικών μετάλλων για την εγκατάσταση διηλεκτρικών συνδέσμων.

Μοιράσου το στα social media