Σύγκριση των Συσκευών STOPCOR
με τους Ηλεκτρικούς Συσσωρευτές (Μπαταρίες)

Σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, ο ορισμός της μπαταρίας είναι ο εξής:

Η μπαταρία ή ηλεκτρικός συσσωρευτής (ενίοτε και απλά συσσωρευτής) είναι η συσκευή η οποία αποθηκεύει χημική ενέργεια και την αποδεσμεύει με τη μορφή ηλεκτρισμού.

Όπως εξηγήσαμε και στην πρώτη παράγραφο της κεντρικής σελίδας παρουσίασης της τεχνολογίας STOPCOR, αυτός ο ορισμός ταιριάζει απόλυτα και για τις συσκευές STOPCOR. Εύλογα, λοιπόν, πολλοί πελάτες μάς ρωτάνε για ποιο λόγο να μη χρησιμοποιούν κοινές μπαταρίες παραγωγής συνεχούς ρεύματος τάσης 1,5V, οι οποίες μάλιστα θα μπορούσαν να είναι και επαναφορτιζόμενες, ώστε να μη χρειάζεται να αγοράζει κανείς κάθε 3-5 χρόνια καινούργιες συσκευές STOPCOR για την καθοδική (αντιδιαβρωτική) προστασία της υδραυλικής ή άλλης μεταλλικής εγκατάστασής του.

Η σκέψη, καταρχήν, είναι σωστή. Πράγματι, με την κατάλληλη συνδεσμολογία, μία αρκετά μεγάλη μπαταρία τάσεως 1,5V μπορεί να επιβάλει μία αρνητική τάση σε μία μεταλλική κατασκευή και να την προστατεύσει από διαβρώσεις λόγω ηλεκτρόλυσης ή χημικής οξείδωσης. Υπάρχουν, όμως, κάποια αξεπέραστα εμπόδια, που καθιστούν αυτήν την εφαρμογή αφενός ασύμφορη και αφετέρου αναποτελεσματική:

  1. Το κόστος της επαναφόρτισης μίας μεγάλης μπαταρίας είναι αρκετά υψηλό, δεδομένου μάλιστα ότι αυτή η επαναφόρτιση θα πρέπει να γίνεται αρκετά συχνά.
  2. Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει επίσης, όπως και οι συσκευές STOPCOR, ένα χρόνο ζωής μερικών ετών, και άρα δεν αποφεύγουμε το κόστος αντικατάστασης.
  3. Οι μπαταρίες, από τη φύση τους, δεν είναι σε θέση να παράγουν σταθερή τάση. Από την πρώτη κιόλας ώρα λειτουργία τους μετά την αρχική χρήση ή την επαναφόρτισή τους, η τάση και η έντασή του ρεύματος που παράγουυν αποκτούν ελαφρώς φθίνουσα πορεία. Αντίθετα, το ανόδιο μαγνησίου που περιέχει η συσκευή STOPCOR έχει, από τη φύση του, την ιδιότητα να παράγει συνεχώς συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα με σταθερή τάση και ένταση, μέχρι την πλήρη εξάντληση και οξείδωση της μάζας του ανοδίου.
  4. Όταν πρόκειται για μία αρκετά μεγάλη υδραυλική ή άλλη μεταλλική εγκατάσταση, τότε το έργο που θα πρέπει να παράγει η μπαταρία είναι τόσο μεγάλο που θα χρειάζεται πολύ συχνά επαναφόρτιση. Πέρα από το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την επαναφόρτιση μίας μεγάλης μπαταρίας, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το κόστος της απασχόλησης ενός ατόμου που θα αναλάμβανε να επαναφορτίζει τακτικά την μπαταρία. Αντίθετα, οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR δεν χρειάζονται επαναφόρτιση και απαιτούν σχεδόν μηδενική απασχόληση για τη συντήρησή τους.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, λοιπόν, εξηγούμε στους πελάτες μας που μας ρωτούν, ότι η λύση της μπαταρίας αποκλείεται και συνεπώς η καλύτερη και απλούστερη λύση για την προστασία των υδραυλικών και άλλων μεταλλικών εγκαταστάσεών τους είναι η τοποθέτηση κατάλληλου αριθμού συσκευών καθοδικής προστασίας STOPCOR.

Μοιράσου το στα social media