Σύγκριση των Συσκευών STOPCOR με τα Εμβαπτιζόμενα Ανόδια
για την Καθοδική Προστασία σε Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR προστατεύουν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις τόσο από την ηλεκτρολυτική διάβρωση όσο και από τη χημική οξείδωση. Σε σύγκριση με τις ράβδους μαγνησίου και τα εμβαπτιζόμενα ανόδια που περιέχονται μέσα σε συσκευές που παρεμβάλλονται στους σωλήνες, έχουν πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι εφαρμόζονται εξωτερικά.

Η Smart Technical Solutions ασχολείται με την καθοδική προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων από το 1990 και, έχοντας δοκιμάσει όλες τις πιο πάνω τεχνολογίες, έχει καταλήξει στα πιο κάτω συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας STOPCOR:

 1. Δε μολύνουν το νερό με τρίμματα οξειδίου του μαγνησίου, τα οποία φράζουν ηλεκτροβάνες, fan coils κ.ά. στενά σημεία της εγκατάστασης.
 2. Έχουν πολύ μικρό κόστος και ευκολία εγκατάστασης, καθώς δεν απαιτούν κόψιμο του σωλήνα, δημιουργία by-pass και τοποθέτηση βανών πριν και μετά τη συσκευή, όπως συμβαίνει με τα εμβαπτιζόμενα ανόδια.
 3. Η περιοδική αντικατάστασή τους όταν φθαρούν είναι επίσης πολύ απλή, για τους ίδιους λόγους. Τα εμβαπτιζόμενα ανόδια, επιπλέον, προϋποθέτουν συνήθως για την αντικατάστασή τους την ύπαρξη ανταλλακτικών φλαντζών στεγανοποίησης του κελύφους.
 4. Ο έλεγχος της κατάστασής τους (δηλαδή το πόσο έχει διαβρωθεί το ανόδιο μαγνησίου που περιέχουν) γίνεται πολύ απλά με ένα απλό βολτόμετρο, με το οποίο μετράμε τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στους δύο πόλους του ανοδίου (πόλος σύνδεσης με την εγκατάσταση και πόλος σύνδεσης με τη γη, με ένα μικρό μεταλλικό ούπατ που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή – δεν απαιτείται κανονική ηλεκτρολογική γείωση με ράβδο χαλκού, επειδή τα προς γείωση ρεύματα είναι πολύ χαμηλής τάσεως και εντάσεως). Τα εμβαπτιζόμενα ανόδια, αντίθετα, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πότε θέλουν αντικατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος που συνήθως οι ιδιοκτήτες τους αμελούν να τα αντικαταστήσουν, καθώς επίσης και επειδή γνωρίζουν την ταλαιπωρία που σημαίνει γι’ αυτούς η αντικατάσταση, με αποτέλεσμα να το αναβάλλουν συνεχώς, μέχρι που το ξεχνούν εντελώς. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία μας τουλάχιστον στο 80% των περιπτώσεων.
 5. Δεν προξενούν διαρροές και πλημμύρες στα λεβητοστάσια όπως τα εμβαπτιζόμενα ανόδια που, καθώς οξειδώνονται, διογκώνονται και στενεύουν τη δίοδο του νερού, με αποτέλεσμα να δημιουργείται υπερβολική πίεση τοπικά και να διαρρηγνύεται το κέλυφός τους.
 6. Δεν προκαλούν πτώση πίεσης στο δίκτυο.
 7. Επιτυγχάνουν πιο ολοκληρωμένη προστασία και σε πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια σωληνώσεων και μηχανημάτων, σε αποστάσεις μέχρι και 250 μέτρα από το σημείο εγκατάστασής τους, χάρη στα περιπατητικά ρεύματα που δημιουργούν επιφανειακά στις σωληνώσεις, πράγμα που είναι ανέφικτο για τα εμβαπτιζόμενα ανόδια, που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τις σωληνώσεις.
 8. Για τον ίδιο λόγο δε διακόπτεται η δράση τους σε σημεία όπου υπάρχουν μονωτικά υλικά, π.χ. φλάντζες ή πλαστικά εξαρτήματα, επειδή η δράση τους συνεχίζεται και μέσα από τα αγώγιμα μεταλλικά στοιχεία του νερού.
 9. Δε φθείρονται εξαιτίας της μηχανικής φθοράς από την τριβή με το διερχόμενο νερό όπως συμβαίνει με τα εμβαπτιζόμενα ανόδια τα οποία έτσι σπαταλώνται άσκοπα σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα η διάρκεια ζωής του να μικραίνει σημαντικά από αυτήν την αιτία. Αντίθετα, φθείρονται μόνο εξαιτίας της ηλεκτρολυτικής διάβρωσης, που είναι και ο σκοπός για τον οποίο έχουν τοποθετηθεί: να είναι θυσιαζόμενα ανόδια, που επιβάλλουν στην υδραυλική εγκατάσταση αρνητική τάση, η οποία δημιουργεί αναγωγικό περιβάλλον που προστατεύει ολόκληρη την εγκατάσταση από την ηλεκτρολυτική διάβρωση και τη χημική οξείδωση.
 10. Δεν αδρανοποιούνται μετά την πρώτη οξείδωση της επιφάνειάς τους, όπως συμβαίνει με τα εμβαπτιζόμενα ανόδια, τα οποία σύντομα επικαλύπτονται από ένα στρώμα ανοδίου του μαγνησίου και παύουν να έρχονται σε απευθείας επαφή με το νερό).
 11. Δεν αδρανοποιούνται από επικαθίσεις αλάτων και άλλων φερτών υλών που περιέχονται στο νερό.
 12. Είναι κατάλληλες και για δίκτυα πόσιμου νερού κατοικιών ή συνοικιών, καθώς επίσης και για δίκτυα ζεστού νερού χρήσης, όπου κακώς επιτρέπεται η χρήση εμβαπτιζόμενων ανοδίων μαγνησίου, δεδομένου ότι ένα παιδί ή ένας ηλικιωμένος ή ένα άτομο με νοητική καθυστέρηση μπορεί κατά λάθος να πιει νερό από τη ζεστή βρύση αντί της κρύας.
 13. Είναι κατάλληλες και για εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται ή διακινούνται άλλα υγρά προϊόντα (υγρά τρόφιμα, καύσιμα κτλ.), που δεν επιτρέπεται να ρυπανθούν με οξείδιο του μαγνησίου.
 14. Είναι κατάλληλες και για την καθοδική προστασία υπόγειων μεταλλικών αγωγών και δεξαμενών, όπου η εφαρμογή των εμβαπτιζόμενων ανοδίων είναι αδύνατη, τόσο για πρακτικούς λόγους όσο και για λόγους ρύπανσης του νερού ή όποιου άλλου υγρού διακινείται στον αγωγό ή αποθηκεύεται στη δεξαμενή.
 15. Είναι εφάμιλλες και μάλιστα ακόμα πιο αξιόπιστες από τη μέθοδο καθοδικής προστασίας με επιβαλλόμενη τάση (ICCP – Impress Current Cathodic Protection). Τα εμβαπτιζόμενα ανόδια, αντίθετα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συναγωνιστούν τη μέθοδο ICCP, επειδή δεν επιβάλλουν αρνητική τάση σε ολόκληρη την εγκατάσταση όπως κάνουν η μέθοδος ICCP και οι συσκευές STOPCOR.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι συσκευές STOPCOR σε σύγκριση με όλα τα γνωστά εμβαπτιζόμενα ανόδια της αγοράς έχουν πολύ πιο αποτελεσματική δράση, χωρίς αρνητικές παρενέργειες για την εγκατάσταση και την υγεία, και με μεγαλύτερο χρόνο ζωής και μικρότερο κόστος αρχικής δαπάνης και αντικατάστασης.

Μοιράσου το στα social media