Οδηγίες Εγκατάστασης των Συσκευών STOPCOR

(Οι πιο κάτω οδηγίες ισχύουν εκτός από υδραυλικές εγκαταστάσεις και για κάθε άλλη μεταλλική κατασκευή στη στεριά. Για θαλάσσιες εφαρμογές και για οχήματα οι οδηγίες χρήσης διαφέρουν σε ορισμένα σημεία.)

Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ STOPCOR

 1. Η αυτόνομη συσκευή καθοδικής προστασίας STOPCOR φέρει δύο σημεία σύνδεσης (πόλους): το πρώτο είναι το ενσωματωμένο καλώδιο με τον ακροδέκτη και το δεύτερο είναι πάνω στο κυρίως σώμα της συσκευής, όπου εξέχει η βίδα με τα παξιμάδια της.
 2. Επιλογή σημείου τοποθέτησης: Σε όποιο κεντρικό σημείο του δικτύου και αν συνδεθεί η συσκευή, θα έχει την ίδια καλή απόδοση, σε όλο το μήκος του δικτύου, ακόμα και αν παρεμβάλλονται μη μεταλλικά εξαρτήματα, χάρη στην αγωγιμότητα του νερού που διαρρέει το δίκτυο.
 3. Τοποθετούμε τη συσκευή κοντά στην υδραυλική εγκατάσταση, έτσι ώστε να επαρκεί το καλώδιο μήκους 1,5m της συσκευής.
 4. Αν ο σωλήνας είναι βαμμένος, αφαιρούμε την μπογιά περιφερειακά από το σημείο όπου θα γίνει η σύνδεση.
 5. Στο καθαρισμένο σημείο του σωλήνα τοποθετούμε ένα κολάρο γείωσης, αφού το καθαρίσουμε καλά, ώστε να κάνει καλή επαφή. Βιδώνουμε την άκρη του καλωδίου στο κολάρο.
 6. Στη συνέχεια συνδέουμε ένα μονοπολικό καλώδιο γείωσης στο δεύτερο πόλο της συσκευής.
 7. Γειώνουμε τη συσκευή με το ειδικό μεταλλικό ούπα στο έδαφος. Συνιστούμε το μεταλλικό ούπα της γείωσης να τοποθετηθεί σε σημείο του εδάφους που δε βρέχεται για να μη διαβρωθεί.
 8. Σε περίπτωση σύνδεσης δύο συσκευών σε σειρά, ο ένας πόλος της μίας συσκευής συνδέεται με το σωλήνα ή την αντλία και ο άλλος πόλος της άλλης συσκευής συνδέεται με τη γη. Σε αυτήν την περίπτωση η παραγόμενη διαφορά δυναμικού είναι διπλάσια, οπότε η εμβέλεια δράσης επιμηκύνεται.
 9. Για καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία συνιστάται γείωση τιτανίου, που είναι αγκύριο ή πλέγμα, ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Το πλέγμα χρησιμοποιείται κυρίως όταν πρόκειται για καθοδική προστασία χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος.

Παρόμοιος είναι ο τρόπος σύνδεσης και σε άλλες μεταλλικές κατασκευές που χρήζουν καθοδικής προστασίας.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ STOPCOR ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ
(Η συσκευή STOPCOR είναι βέβαιο και εξακριβωμένο ότι αρχίζει την προστατευτική δράση της αμέσως μετά την τοποθέτησή της. Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν απλά και μόνο την έννοια της απόδειξης για όποιον πελάτη μας θέλει να βεβαιωθεί για του λόγου το αληθές. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει άλλος λόγος να τις ακολουθήσετε.)
Δείτε τη σελίδα Τρόποι Ελέγχου της Αποτελεσματικότητας της Τεχνολογίας STOPCOR.

Γ. ΜΗΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗ STOPCOR;
(Μία συσκευή καθοδικής προστασίας STOPCOR είναι κατά κανόνα αρκετή για να προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία από την ηλεκτρόλυση. Αν, παρόλα αυτά, κάποιος θέλει να βεβαιωθεί, μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω.)

 1. Δύο εβδομάδες μετά την τοποθέτηση της συσκευής STOPCOR κάνουμε ξανά την ίδια μέτρηση. Το πιο πιθανό είναι ότι η ηλεκτρολυτική τάση του δικτύου έχει σταθεροποιηθεί σε μία σταθερή και μη αυξομειούμενη τιμή που βρίσκεται μεταξύ των τιμών -1V και -1,7V.
 2. Στη σπάνια περίπτωση που θα διαπιστώσουμε ότι η ηλεκτρική τάση του δικτύου έχει σταθεροποιηθεί σε μία τιμή που είναι κατ’ απόλυτη τιμή μικρότερη του -1V (π.χ. στα -0,7V), τότε συνδέουμε μία δεύτερη συσκευή STOPCOR σε σειρά με την πρώτη, συνδέοντας το δεύτερο άκρο της πρώτης συσκευής με το πρώτο άκρο της δεύτερης και γειώνοντας το δεύτερο άκρο της δεύτερης συσκευής.
 3. Αν μετρήσουμε ξανά, θα δούμε ότι η τιμή διαφοροποιήθηκε κατά -1,5V (π.χ. τα -0,7V έγιναν -2,2V), το οποίο σημαίνει ότι η καθοδική προστασία είναι πλέον επαρκής.

Συμπληρωματικά, μπορείτε να διαβάσετε και τη σελίδα:
Τρόποι Ελέγχου της Αποτελεσματικότητας της Τεχνολογίας STOPCOR

Μοιράσου το στα social media