Πρακτικός Έλεγγος της Αποτελεσματικότητας
της Τεχνολογίας STOPCOR

Σε μία τεχνολογία κρίσιμης σημασίας, όπως είναι η αντιδιαβρωτική προστασία πανάκριβων μεταλλικών κατασκευών από τις οποίες εξαρτάτει η εύρυθμη λειτουργία επιχειρήσεων ή κατοικιών και πολλές φορές ακόμα και η ασφάλεια όσων ζουν ή εργάζονται εκεί, είναι απαραίτητο να υπάρχουν τρόποι για να μπορεί κανείς να ελέγχει ότι πράγματι η εγκατάσταση είναι προστατευμένη και ότι τα φαινόμενα διάβρωσης έχουν εξαλειφθεί.

Οι κυριότεροι και συνηθέστεροι τρόποι για να ελέγξει κανείς πρακτικά την απόδοση των συσκευών STOPCOR είναι οι εξής:

1. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής STOPCOR μετράμε με ένα ψηφιακό μιλοβολτόμετρο τη διαφορά δυναμικού μεταξύ ενός σημείου του σωλήνα και της γείωσης, συνδέοντας το θετικό ακροδέκτη στο σωλήνα και τον αρνητικό στη γείωση. (Προσοχή: Ως γείωση να ΜΗΝ χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική γείωση ενός μηχανήματος ή του κτιρίου. Η γείωση που χρειαζόμαστε είναι ένα μέταλλο σφηνωμένο στο έδαφος, όπως για παράδειγμα ενα μπουλόνι ή το αγκύριο γείωσης που περιέχεται στη συσκευασία της συσκευής.)

Διαπιστώνουμε ότι το όργανο δείχνει μία σταθερή ή κυμαινόμενη ηλεκτρική τάση, που συνήθως βρίσκεται μεταξύ των τιμών +0,5V και -0,5V. Όσο μεγαλύτερη είναι η διακύμανση, τόσο πιο έντονο είναι το πρόβλημα της ηλεκτρόλυσης και τόσο πιο γρήγορα προχωράει η διάβρωση της εγκατάστασης. Επίσης, η θετική τάση δηλώνει πιο έντονο πρόβλημα ηλεκτρόλυσης, ενώ η αρνητική τάση δηλώνει λιγότερο έντονο πρόβλημα, επειδή προφανώς κάποιο άλλο μέταλλο της κατασκευής μας τυχαίνει να λειτουργεί ως ανόδιο και να προστατεύει μερικώς το μέταλλο που μετρήσαμε.

Δέκα λεπτά μετά την τοποθέτηση της συσκευής STOPCOR πραγματοποιούμε ακριβώς την ίδια μέτρηση και διαπιστώνουμε ότι η ηλεκτρική τάση έχει σταθεροποιηθεί σε μία αρνητική τιμή που συνήθως βρίσκεται μεταξύ των τιμών -1V και -1,7V. Το γεγονός ότι η τάση δεν παρουσιάζει πλέον διακύμανση οφείλεται στο ότι το ανόδιο μαγνησίου της συσκευής, επειδή είναι πιο δραστικό από τα άλλα μέταλλα που συμμετέχουν στο κύκλωμα, «επέβαλε» τη δική του τάση και άρα έχει σταματήσει η ηλεκτρολυτική διάβρωση των υπόλοιπων μετάλλων. Σε κάποιες περιπτώσεις η σταθεροποίηση της τάσης δεν συμβαίνει τόσο γρήγορα. Στην πιο ακραία περίπτωση πρέπει να περάσουν 14 μέρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε θα βρείτε στη σελίδα:
Οδηγίες Εγκατάστασης των Συσκευών STOPCOR

2. ΟΠΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Σε περιπτώσεις δικτύων ύδρευσης, πυρόσβεσης, θέρμανσης κτλ. όπου το νερό είναι χρωματισμένο εξαιτίας της σκουριάς, θα παρατηρηθεί αύξηση του φαινομένου τον πρώτο καιρό και στη συνέχεια μείωση έως κατάργησή του, καθώς θα ξεπλένεται το δίκτυο και θα απομακρύνεται και η παλιά σκουριά από τις σωληνώσεις.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ

Αν, για παράδειγμα, η εμπειρία λέει ότι μέσα σε κάθε εξάμηνο είχαμε κατά μέσο όρο πέντε σημεία που παρουσίαζαν διάβρωση και έχρηζαν επισκευής μέσα στην εγκατάστασή μας και διαπιστωθεί ότι μέσα σε ένα εξάμηνο από την εγκατάσταση των συσκευών STOPCOR δεν παρουσιάστηκε άλλο κρούσμα διάβρωσης, αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι συσκευές αποδίδουν το προστατευτικό έργο για το οποίο εγκαταστήθηκαν.

Μοιράσου το στα social media