STOPCOR

Συσκευές Καθοδικής Προστασίας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR λειτουργούν με τη μέθοδο παραγωγής και επιβολής ηλεκτρικής τάσης, η οποία παράγεται από θυσιαζόμενη άνοδο μαγνησίου που περιέχεται μαζί με άλλα υλικά μέσα σε πλαστικό δοχείο κυλινδρικού σχήματος με πλαστικό περιστρεφόμενο ανοιγοκλεινόμενο σκέπασμα.

Η άνοδος μαγνησίου σχηματίζει ηλεκτρολυτικό δίπολο με το φύλλο χαλκού που την περιβάλλει, μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον αδρανών υλικών, ώστε να αποδίδει τάση περίπου 1,5V.

Οι συσκευές αυτές παράγουν συνεχές ρεύμα σταθερής τάσεως και εντάσεως, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για την ασφαλή καθοδική (αντιδιαβρωτική) προστασία μεταλλικών κατασκευών, σε αντίθεση με μία μπαταρία, που έχει σταδιακά φθίνουσα τάση και ένταση ρεύματος, ή με ένα σύστημα παραγωγής συνεχούς ρεύματος από ανόρθωση εναλλασσόμενου ρεύματος, του οποίου η καμπύλη της τάσης παρουσιάζει ελαφρές διακυμάνσεις εξαιτίας της ανόρθωσης.

Οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR διαθέτουν δύο σημεία σύνδεσης:

 • Στην επάνω επιφάνεια της συσκευής ξεκινά ένα καλώδιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το ανόδιο μαγνησίου που βρίσκεται μέσα στη συσκευή.
 • Στην πλευρική επιφάνεια της συσκευής συνδέεται άλλο καλώδιο σε ακροδέκτη που υπάρχει εκεί, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον δεύτερο ηλεκτρολυτικό πόλο, ο οποίος, όπως αναφέραμε, περιβάλλει το ανόδιο μαγνησίου.

Τα δύο αυτά καλώδια συνδέονται ως εξής στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και γενικά σε κάθε μεταλλική κατασκευή που κινδυνεύει να διαβρωθεί εξαιτίας της ηλεκτρόλυσης:

 • Το επάνω καλώδιο συνδέεται σε ένα σημείο της μεταλλικής κατασκευής που θέλουμε να προστατεύσουμε, είτε με ένα κολάρο, αν πρόκειται για σωλήνα, είτε με άλλον τρόπο, αν πρόκειται για άλλες επίπεδες επιφάνειες, προσέχοντας πάντα να έχουμε εξασφαλίσει την άριστη ηλεκτρική επαφή μεταξύ του καλωδίου και της μεταλλικής κατασκευής.
 • Το πλευρικό καλώδιο συνδέεται σε σημείο γείωσης που δημιουργούμε στο δάπεδο. Το εξάρτημα της γείωσης περιλαμβάνεται στη συσκευασία και μπορεί να είναι είτε ένα αγκύριο από χάλυβα, ορείχαλκο ή τιτάνιο είτε πλέγμα τιτανίου σε ειδικές εφαρμογές όπως είναι η καθοδική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού του σκυροδέματος.

Με αυτόν τον τρόπο επιβάλλεται επάνω σε ολόκληρη τη μεταλλική κατασκευή σταθερή ένταση συνεχούς ρεύματος και ηλεκτρική τάση με αρνητικό πρόσημο. Έτσι, οι μεταλλικές επιφάνειες καθίστανται σταθερά ηλεκτραρνητικές, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση και η σταδιακή διάβρωση που αυτή προξενεί στα ηλεκτρασθενέστερα από τα μέταλλα που συμμετέχουν σε μία μεταλλική κατασκευή (π.χ. ο σίδηρος διαβρώνεται όταν βρίσκεται κοντά σε χαλκό με την παρουσία ενός αγώγιμου ηλεκτρολύτη, όπως είναι το νερό).

Η διαφορετικότητα των υδραυλικών εγκαταστάσεων, και γενικά των κατασκευών, ως προς το μέγεθος, τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής οδήγησαν στην ανάγκη για την κατασκευή διαφόρων τύπων ανοδίων, που μπορούν να ανταποκριθούν στις εκάστοτε ανάγκες.

Η διάρκεια λειτουργίας των ανοδίων έχει υπολογισθεί στην πράξη ότι κυμαίνεται περίπου στα τρία έτη. Η διάρκεια αυτή μπορεί να είναι συντομότερη σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει πολύ έντονο φαινόμενο ηλεκτρόλυσης, ενώ, αντίθετα, μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριών ετών σε εγκαταστάσεις με λιγότρο έντονα φαινόμενα ηλεκτρόλυσης. Στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών μπορεί, επίσης, να συμβάλει μία μικρή αλλά ουσιαστική συντήρηση, η οποία περιγράφεται στη σχετική σελίδα.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά για όλα τα μεγέθη συσκευών STOPCOR:

 • Ο απλός τύπος περιέχει ένα μεγάλο ανόδιο μαγνησίου.
 • Ο τύπος PLUS  περιέχει πέντε μικρά ανάδια μαγνησίου, συνδεδεμένα μεταξύ τους, για μεγαλύτερη ενεργό επιφάνεια και πιο αποτελεσματική προστασία.
 • Θυσιαζόμενη άνοδος από μαγνήσιο που διαθέτει πιστοποιητικό καθαρότητας.
 • Φύλλο χαλκού που περιβάλλει το μαγνήσιο.
 • Μίγμα αδρανών υλικών που περιβάλλει το χαλκό.
 • Νερό για την ύγρανση του μίγματος αδρανών υλικών, ώστε να είναι πιο αγώγιμο.
 • Καλώδιο γείωσης και καλώδιο επιβολής τάσεως τύπου NYAF.
 • Εξερχόμενη τάση: -1,2V έως -1,7V.
 • Μέσος χρόνος ζωής ανοδίου: 3 έτη.

Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά για τα διάφορα μεγέθη συσκευών STOPCOR:

Ο απλός τύπος διατίθεται στα μεγέθη Α1, Α3 και Α5.
Ο ενισχυμένος τύπος PLUS διατίθεται στα μεγέθη Α1, Α3, Α5, Α7 και Α9.

Ο τύπος Α9 PLUS έχει τα εξής ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Διάμετρος: 300mm
 • Ύψος: 300μm
 • Βάρος: 18 kg
 • Ένταση παραγόμενου ρεύματος: 100-150mA
 • Καλυπτόμενη επιφάνεια μετάλλων: 20-30m2

Για τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των άλλων τύπων και μεγεθών επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιράσου το στα social media