STOPCOR

Τύποι, Μεγέθη, Τιμές, Κάλυψη
και Εκτίμηση Συνολικού Κόστους Εφαρμογής

Επειδή η κάθε εφαρμογή είναι διαφορετική, είναι αδύνατο να τυποποιήσουμε τις τιμές, την κάλυψη και το συνολικό κόστος των συσκευών STOPCOR που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη καθοδική προστασία μίας υδραυλικής ή άλλης μεταλλικής εγκατάστασης.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το δυναμικό ηλεκτρόλυσης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε για να δώσουμε προσφορά (υλικό κατασκευής της μεταλλικής εγκατάστασης, θερμοκρασίες, έκθεση σε υγρασία, χημικά και άλλους διαβρωτικούς παράγοντες κ.ά.).

Με άλλα λόγια, οι συσκευές καθοδικής προστασίας STOPCOR δεν είναι ένα προϊόν που μπορεί να πουληθεί από έναν ανειδίκευτο πωλητή από το ράφι ενός καταστήματος υδραυλικών ειδών. Απαιτείται μία, έστω και στοιχειώδης, μελέτη, είτε πρόκειται για υδραυλική εγκατάσταση, είτε πρόκειται για χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος ή για οποιαδήποτε άλλη μεταλλική κατασκευή.

Για τους πιο πάνω λόγους, επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να σας δώσουμε καταρχήν προφορικά μία εκτίμηση του κόστους και στη συνέχεια, αν πρόκειται για μεγάλη και περίπλοκη εφαρμογή, να σας υποβάλουμε τη γραπτή προσφορά μας.

Το βέβαιο είναι ότι η Smart Technical Solutions, σε αντίθεση με τα καταστήματα υδραυλικών ειδών, κατά κανόνα προτείνει τις συσκευές STOPCOR PLUS, που έχουν πολλαπλάσια ισχύ από τις απλές συσκευές STOPCOR. Επιπλέον, μία ακόμα σημαντική διαφοροποίηση είναι η χρήση αγκυρίου (ούπα) από τιτάνιο ή ακόμα και πλέγματος τιτανίου, αντί του φθηνού ορειχάλκινου ούπα, για ακόμα καλύτερη γείωση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αντιδιαβρωτική προστασία που επιτυγχάνουν οι συσκευές.

Στον πιο κάτω πίνακα θα βρείτε μία βασική καθοδήγηση σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης συσκευής STOPCOR ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και το μέγεθος του κτιρίου. Λάβετε, όμως, υπόψη τα εξής:

  • Αν υπάρχει κεντρικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (με boilers ή εναλλάκτες θερμότητας ή άλλο σύστημα, αλλά όχι με τοπικά θερμοσίφωνα σε κάθε μπάνιο), τότε ο αριθμός των απαιτούμενων συσκευών περίπου διπλασιάζεται. Στο δίκτυο ζεστού νερού χρήσης είναι κρίσιμης σημασίας η αντιδιαβρωτική προστασία για έναν ακόμα λόγο: για την πρόληψη κατά της λεγεωνέλλας.
  • Αν υπάρχει δίκτυο πυρόσβεσης που διατρέχει ολόκληρο το κτίριο, απαιτούνται επιπλέον συσκευές για την προστασία του.
  • Αν υπάρχει κύκλωμα πύργου ψύξης με συμπυκνωτή φρέον (condenser) για τον κλιματισμό, απαιτείται μία ακόμα συσκευή Α7 PLUS ή Α9 PLUS για την προστασία του.
  • Αν στο κύκλωμα συμμετέχουν διάφορα μέταλλα (χαλκός, σίδηρος, μπρούτζος, αλουμίνιο, ανοξείδωτο κ.ά.), τότε ο αριθμός των συσκευών που απαιτούνται αυξάνεται, μπορεί ακόμα και να διπλασιαστεί. Και το μέγεθός τους επίσης.
  • Ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις με ανοξείδωτες σωληνώσεις ή ανοξείδωτο εξοπλισμό, απαιτείται αυξημένη καθοδική προστασία, επειδή το ανοξείδωτο υποφέρει από την ηλεκτρόλυση και επιπλέον προξενεί ηλεκτρόλυση σε άλλα μέρη της εγκατάστασης.
  • Η αγωγιμότητα του νερού παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Η υψηλή αγωγιμότητα εντείνει το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης.
  • Η θερμοκρασία του νερού στη θέρμανση και στα ζεστά νερά χρήσης: αυξημένη θερμοκρασία απαιτεί μεγαλύτερη προστασία.
  • Υπόγεια ρεύματα και άλλοι παράγοντες που εντείνουν το δυναμικό ηλεκτρόλυσης της περιοχής λαμβάνονται επίσης υπόψη, αν φυσικά είναι γνωστοί.
  • Για άλλα είδη εφαρμογών (μη κτιριακές εφαρμογές, π.χ. σωληνογραμμή ύδρευσης ή καυσίμων, μεταλλικές δεξαμενές κ.ά.) απαιτείται μελέτη για τον προσδιορισμό του αριθμού και του μεγέθους των συσκευών που θα απαιτηθούν για την επαρκή προστασία της εγκατάστασης. Σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις κάποιες φορές αντί της τεχνολογίας STOPCOR προτιμάται η μέθοδος ICCP ως πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
για την προστασία εγκατάστασης
ύδρευσης και θέρμανσης
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΡΟΦΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
για την προστασία μεταλλικού
οπλισμού σκυροδέματος
A1 SOLAR για έναν ηλιακό συλλέκτη
Α1 μέχρι 100 m2 Μέχρι 50 m2
Α3 100-500 m2 50-250 m2
Α5 500-1000 m2 250-350 m2
Α1 PLUS 100-500 m2 50-250 m2
Α3 PLUS 500-1000 m2 250-350 m2
Α5 PLUS 700-1000 m2 350-500 m2
Α7 PLUS 1000-1500 m2 500-750 m2
Α9 PLUS 1500-2000 m2 750-1000 m2

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

Για παραλαβή από την έδρα της εταιρείας ή των τοπικών αντιπροσώπων της δεν υπάρχει περιορισμός. Για αποστολή ισχύουν οι περιορισμοί ελάχιστης παραγγελίας που αναφέρονται στη σελίδα Όροι Συνεργασίας με Πελάτες.

Μοιράσου το στα social media