Ανακλαστικές ή Ψυχρές Βαφές

Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια
χρηματοδοτούνται από προγράμματα επιδοτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

https://sts.gr/wp-content/uploads/2015/06/WINWET-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-151020-%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8E%CE%BD.jpg

Η Smart Technical Solutions παρουσιάζει τις ανακλαστικές (ψυχρές) βαφές, που είναι μία πολύ πρακτική και οικονομική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς την προσθήκη όγκου στο κτίριο. Οι βαφές αυτές ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία:
– του ήλιου, για δροσιά το καλοκαίρι,
– των σωμάτων θέρμανσης, για ζέστη το χειμώνα,
εξασφαλίζοντας και στις δύο περιπτώσεις σημαντική οικονομία στη λειτουργία των κλιματιστικών και του λέβητα, αντίστοιχα.

Δείτε τις ανακλαστικές βαφές που προτείνουμε στο Αριστερό Μενού.

Τελική προστσία της επιφάνειας και πρόσθετη θερμομόνωση

Επίσης, πατήστε εδώ για να δείτε τη μοναδική καινοτομία της Smart Technical Solutions που αφορά την προστασία της τελικής βαμμένης επιφάνειας (οριζόντιας ή κατακόρυφης) με το κατάλληλο υδρόφοβο υλικό που αντέχει στον ήλιο για πολλά χρόνια και δεν επιτρέπει καμία φθορά της ανακλαστικής βαφής, ενώ παράλληλα χάρη στην υδροφοβία που προσδίδει στην επιφάνεια διατηρεί το χρώμα και το υπόστρωμα εντελώς στεγνά, εξοικονομώντας έτσι σε σημαντικό βαθμό θερμική ενέργεια το χειμώνα.

Η νομοθεσία για τις ψυχρές βαφές

Για να δείτε το ΦΕΚ που αναφέρεται στις ”ψυχρές βαφές”, πατήστε εδώ και διαβάστε το άρθρο 8, που αναφέρεται στην εφαρμογή τους σε ταράτσες και σε τοίχους.

Πώς εξηγείται η δράση των ανακλαστικών ή ψυχρών θερμομονωτικών βαφών.

Υπάρχουν 3 τρόποι μετάδοσης της θερμότητας:

1) με τη θερμική ακτινοβολία (radiation)
2) με την αγωγιμότητα (conduction)
3) με τη μεταφορά του αέρα (convection)

Πολύ ενδιαφέροντα άρθρα και video σχετικά με αυτό το θέμα θα βρείτε στο Google.
Δείτε, επίσης, και πολλές σχετικές εικόνες.

Η θερμική ακτινοβολία είναι η κύρια μορφή μεταφοράς θερμότητας που είτε προσπίπτει στην κατασκευή μας το καλοκαίρι, οπότε ο χώρος μας θερμαίνεται σε ενοχλητικό βαθμό, είτε προσπαθεί να διαφύγει τον χειμώνα, οπότε σπαταλάται ενέργεια και η θέρμανση του χώρου ποτέ δεν είναι ικανοποιητική, ακόμα και αν το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί συνεχόμενα.

Από την προσπίπτουσα θερμότητα που δέχεται μια οροφή κατά την περίοδο του καλοκαιριού το 93% είναι η θερμική ακτινοβολία και μόνο 7% είναι θερμική ενέργεια εξ αγωγιμότητας, ενώ το χειμώνα η απώλεια θερμότητας μέσα στο δωμάτιο είναι πάνω από 50% λόγω της θερμικής ακτινοβολίας που διαφεύγει μέσα από τους τοίχους και την οροφή.

Σημείωση: Όταν μιλάμε για θερμική ακτινοβολία στην περίπτωση μας, μιλάμε κυρίως για την αόρατη υπέρυθρη ακτινοβολία, η οποία απορροφάται από την ύλη και αυξάνει την εσωτερική ενέργεια των μορίων. Στην εισροή θερμότητας το καλοκαίρι η υπέρυθρη ακτινοβολία προέρχεται κατά κύριο λόγω απευθείας από τον ήλιο, ενώ στην εκροή το χειμώνα προέρχεται από και την εκπομπή από τα αντικείμενα μέσα στο δωμάτιο για αυτό και το ποσοστό απώλειας κατά το χειμώνα είναι μικρότερο από εκείνο του καλοκαιριού.

Η θερμική ακτινοβολία δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη αέρα ή όχι. Η θέρμανση της Γης από τον Ήλιο είναι ένα απλό παράδειγμα.

Θερμομονωτικά υλικά όπως οι πολυστερίνες, ο φελλός, ο πετροβάμβακας κτλ., που οφείλουν την χαμηλή θερμική αγωγιμότητά τους στον εντός αυτών εγκλεισμένο αέρα που είναι κακός αγωγός της θερμότητας, δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στη θερμική ακτινοβολία, αφού απλώς καθυστερούν για λίγο τη διείσδυσή της μέσα στο κτίριο το καλοκαίρι ή την έξοδό της στο περιβάλλον το χειμώνα.

Έτσι, δεν είναι τυχαίο που οι ένοικοι των ρετιρέ, ακόμα και στις σύγχρονες οικοδομές, διαμαρτύρονται για υπερβολική ζέστη το καλοκαίρι και υπερβολικό κρύο το χειμώνα.

Εδώ έρχονται να δώσουν λύση οι ανακλαστικές βαφές της Smart Technical Solutions:

H θερμική ακτινοβολία, καθώς προσπίπτει στα ανακλαστικά σωματίδια των βαφών, ανακλάται διαχεόμενη μέσα στις λευκές κενές αέρος κυψελίδες τους σε ποσοστό άνω του 50%, ενώ η εγκλωβισμένη εξουδετερώνεται εξ επαφής λόγω της μικρής μάζας της ύλης από ένα κοινό μη αγώγιμο κατάλληλο μονωτικό υλικό της αγοράς, που ακολουθεί. Αφού η θερμική ακτινοβολία εξουδετερωθεί διά ανακλάσεως σε μεγάλο ποσοστό, η εναπομένουσα θερμότητα μεταφέρεται πλέον αργά εξ επαγωγής στο σώμα που έχει επιχριστεί με την ανακλαστική βαφή. Η διάδοση της θερμότητας είναι αργή διότι η ανακλαστική βαφή δεν είναι θερμικά αγώγιμη.

Συνδυασμός των ανακλαστικών ή ψυχρών βαφών με την παραδοσιακού τύπου εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένα συνεργεία για την εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων, η οποία προσθέτει όγκο στην τοιχοποιία.

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων παρέχει το 100% της θερμομόνωσης. Από μόνες τους οι ανακλαστικές βαφές καλύπτουν το 65% των αναγκών του κτιρίου, ενώ η εξωτερική θερμομόνωση με ογκώδη θερμομονωτικά υλικά καλύπτει το 35%.

Ως εκ τούτου, αν κάποιος πρέπει για οποιοδήποτε λόγο να διαλέξει ανάμεσα στις δύο μεθόδους και να μην τις εφαρμόσει συνδυαστικά, είναι προφανές ότι τον συμφέρει να προτιμήσει μία ανακλαστική βαφή, τόσο λόγω του χαμηλού κόστους της όσο και λόγω της υψηλότερης θερμομονωτικής απόδοσης που επιτυγχάνει.

Και οι δύο μέθοδοι εφαρμόζονται και στις οριζόντιες επιφάνειες (πλάκα οροφής) και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιμετρική τοιχοποιία κτιρίου), τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά (η επιλογή ανάμεσα σε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις γίνεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες μόνωσης και τις ειδικές συνθήκες της κάθε εφαρμογής).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Smart Technical Solutions είναι η μόνη εταιρεία στην αγορά που προτείνει στους πελάτες της και εφαρμόζει στα έργα της τον συνδυασμό αυτών των δύο μεθόδων. Αυτό το γεγονός αποτελεί σημαντικό τεχνικό πλεονέκτημα, με πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη, η οποία αποσβένεται σύντομα χάρη στη μεγάλη αύξηση του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνει.

Συνδυασμός των ανακλαστικών βαφών με τα θερμαντικά σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας

Ένας εξίσου αξιόλογος, και σίγουρα πιο ενδιαφέρων από οικονομική άποψη, συνδυασμός είναι ο συνδυασμός των ανακλαστικών βαφών με τα θερμαντικά σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα θερμαντικά σώματα MARCALOR, αποθηκεύεται στους τοίχους, στα ταβάνια και στα διάφορα αντικείμενα του χώρου. Όμως, ένα σημαντικό μέρος αυτής της θερμικής ακτινοβολίας διαπερνά τους τοίχους και τα ταβάνια, επειδή αυτή είναι μία φυσική ιδιότητα της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Για να επιτύχουμε τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, συνιστούμε οι περιμετρικοί τοίχοι του κτιρίου και τα ταβάνια του τελευταίου ορόφου να βαφτούν εσωτερικά με μία ανακλαστική βαφή, ώστε σχεδόν όλη η υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα θερμαντικά σώματα να ανακλάται και να επιστρέφει μέσα στο κτίριο.

Με αυτή τη διπλή εφαρμογή, το κτίριο παραμένει ζεστό για πολλές ώρες, και έτσι ο θερμοστάτης δίνει ακόμα πιο σπάνια εντολή στα θερμαντικά σώματα να ανάψουν. Κατά συνέπεια, οι ώρες λειτουργίας των σωμάτων ανά 24ωρο μειώνονται ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα το ημερήσιο κόστος να πέφτει ακόμα πιο χαμηλά. Ο συνδυασμός αυτών των δύο τεχνολογιών είναι, πράγματι, η πιο απλή και αποτελεσματική λύση για πραγματικά οικονομική θέρμανση.

Μαρτυρίες πελατών για τις ανακλαστικές βαφές

Πολλοί πελάτες μας εκφράζουν προφορικά και γραπτά την ικανοποίησή τους τονίζοντας ότι δεν πίστευαν ότι οι ανακλαστικές βαφές μας θα είχαν τόσο καλά αποτελέσματα. Ενδεικτικά, σας παραπέμπουμε στο www.michanikos.gr, όπου αναφέρεται το εξής σχόλιο από ένα μηχανικό με έδρα τα Χανιά Κρήτης:

“Τελευταία και αφού έψαξα αρκετά και μέσα από το site σας άκουσα την προτροπή για επάλειψη της ταράτσας μου με Aerozyl. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Είμαι στο σπίτι τύπου μεζονέτας 4 χρόνια και είναι η πρώτη φορά κατά την οποία είναι εφικτός ο ύπνος το μεσημέρι (καλοκαίρι) στον πάνω όροφο. Μιλάω για την περιοχή των Χανίων και θερμοκρασίες >33-35 σχεδόν καθημερινά. Χωρίς να κάνω διαφήμιση στο υλικό πιστεύω ότι δουλεύει παρα πολύ καλά.”
Μοιράσου το στα social media