Στεγανοποίηση σε τοιχία στήριξης εδάφους (τοιχία αντιστήριξης)

Πρόβλημα προς επίλυση:

Σε γέφυρες, αυτοκινητοδρόμους, εξοχικούς δρόμους, οικόπεδα και αλλού τα τοιχία στήριξης του εδάφους συχνά λερώνονται από την υγρασία και τα χώματα που τα διαπερνούν. Επίσης, ο μεταλλικός οπλισμός τους είναι διαρκώς εκτεθειμένος στην υγρασία που τα διαποτίζει, με αποτέλεσμα να οξειδώνεται και να διογκώνεται σπάζοντας τα μπετόν (για το θέμα της προστασίας κατά της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού σκυροδέματος δείτε επίσης τη σελίδα STOPCOR). Τέλος, η παγοπληξία και άλλες αιτίες αποσαθρώνουν σταδιακά το μπετόν, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται κάποια στιγμή ο μεταλλικός οπλισμός των τοιχίων, οπότε το τοιχίο χρειάζεται άμεσα επισκευή.

Η λύση που προτείνει η τεχνολογία WinWet:

Καταρχήν, θα διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά ήδη υπάρχοντα τοιχία που κατά την κατασκευή τους δεν υπήρξε μέριμνα για τη στεγανοποίησή τους. Στην περίπτωση αυτή η λύση αναφέρεται στο κεφάλαιο «Στεγανοποίηση υπογείων και φρεατίων (αρνητικές πιέσεις)».

Η δεύτερη περίπτωση αφορά καινούργια τοιχία. Εδώ υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις: Αν δεν υπάρχει πρόσβαση από την πλευρά επαφής του τοιχίου με τα χώματα, η λύση είναι πάλι η ίδια όπως στην πρώτη περίπτωση. Αν υπάρχει πρόσβαση, τότε η σωστή λύση είναι ο ψεκασμός με ρητίνες εμποτισμού και υδροφοβίας, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο «Στεγανοποίηση σε θεμέλια».

Η εφαρμογή των υλικών:

Τα υλικά που προτείνονται για τις πιο πάνω εφαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

PENETRON, εναλλακτική πρόταση για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμερικάνικη τεχνολογία χημικής δράσης PENETRON, που αναπτύσσει αδιάβροχους κρυστάλλους μέσα στους πόρους και στις τριχοειδείς ρωγμές του σκυροδέματος, πατήστε εδώ. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί για την εφαρμογή της εξειδικευμένο συνεργείο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ανειδίκευτους. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να έχουμε 100% στεγανοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη από τις δύο τεχνολογίες ανάλογα με το ειδικό πεδίο εφαρμογής σας.

Μοιράσου το στα social media