Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

Οι Κλάδοι της Αγοράς που Χρησιμοποιούν τα Προϊόντα FACTOR

Στην ενότητα Τα Πεδία Εφαρμογής του Συστήματος Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών FACTOR γίνεται παρουσίαση των διαφόρων εφαρμογών των προϊόντων του συστήματος, ανάλογα με το είδος του ρύπου που θέλουμε να απομακρύνουμε και το είδος της επιφάνειας που καλούμαστε να καθαρίσουμε κάθε φορά.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται παρουσίαση των εφαρμογών που βρίσκουν τα προϊόντα FACTOR σε ορισμένους κλάδους της αγοράς που έχουν συχνές ή καθημερινές ανάγκες καθαρισμού, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα προβλήματα που λύνουν αυτά τα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα στον κάθε κλάδο ξεχωριστά.

Γίνονται, επίσης, αναφορές στα οικονομικά, τεχνικά, οικολογικά και άλλα οφέλη που προσφέρουν αυτά τα προϊόντα τόσο στους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων όσο και σε αυτούς που καλούνται να τα εφαρμόσουν.

Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους σε σύγκριση με τα συμβατικά καθαριστικά της αγοράς, όταν εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των διαφόρων κλάδων της αγοράς.

Στη σελίδα FACTOR – Ενεργό Πελατολόγιο θα βρείτε πολλές μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς, με ταξινόμηση κατά κλάδο αγοράς. Όλες αυτές οι εταιρείες και οι οργανισμοί είναι τακτικοί πελάτες μας, επειδή έχουν διαπιστώσει στην πράξη ότι τα καθαριστικά FACTOR υπερέχουν σαφώς έναντι όλων των άλλων λύσεων που είχαν δοκιμάσει παλαιότερα.

Στις σελίδες που εμφανίζονται στις ενότητες του Αριστερού Μενού θα βρείτε την αναλυτική περιγραφή ενός μικρού αριθμού από τις αμέτρητες εφαρμογές που έχουν τα καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα του συστήματος FACTOR στους διάφορους κλάδους της αγοράς. Σε αυτές τις εφαρμογές παρουσιάζεται αναλυτικά η τριπλή δράση τους:

 1. Καθαρισμός
 2. Απολύμανση
 3. Προστασία επιφανειών

Έτσι, μπορεί ο επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου να λάβει έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα οικονομικά, τεχνικά και άλλα οφέλη που θα έχει αν επιλέξει το σύστημα FACTOR για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, καθώς θα ενημερωθεί ειδικά για τις ανάγκες καθαρισμού που έχει ο κλάδος της αγοράς στον οποίο ανήκει. Παράλληλα, θα αντιληφθεί τις διαφορές των προϊόντων FACTOR από τα συμβατικά καθαριστικά προϊόντα που χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα και θα κατανοήσει καλύτερα τα πολλά πλεονεκτήματά τους και τι σημαίνουν στην πράξη για τον ίδιο αυτά τα πλεονεκτήματα.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα κλάδων αγοράς που χρησιμοποιούν καθαριστικά του συστήματος FACTOR:

 • Κατοικίες & Γραφεία
 • Σχολεία, σχολές & εκπαιδευτήρια κάθε είδους
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις
 • Εστιατόρια κ.ά. χώροι μαζικής εστίασης
 • Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία
 • Ξενοδοχεία, camping, γηροκομεία, κατασκηνώσεις
 • Δήμοι (κτίρια, χωματερές, κάδοι απορριμμάτων)
 • Εμπορικά καταστήματα
 • Σταθμοί τρένων και λεωφορείων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων & μοτοσικλετών
 • Μεταφορικά μέσα όλων των ειδών
 • Αεροδρόμια & λιμάνια
 • Ναυπηγεία
 • Σκάφη και Πλοία
 • Ιχθυόσκαλες, κεντρικές αγορές τροφίμων, λαϊκές αγορές
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Άλλες βιομηχανίες και βιοτεχνίες
 • Αρτοποιεία & Ζαχαροπλαστεία
 • Μηχανουργεία
 • Διυλιστήρια & πρατήρια καυσίμων (για εγκαταστάσεις και για πετρελαιοκηλίδες)

Στο Αριστερό Μενού θα βρείτε την αναλυτική περιγραφή ορισμένων κλάδων, που είναι ταξινομημένοι σε ενότητες.

Για εφαρμογές των υπερσυμπυκωμένων καθαριστικών υλικών FACTOR σε άλλους κλάδους της αγοράς οι οποίοι δεν αναφέρονται στις σελίδες των ενοτήτων του Αριστερού Μενού, επικοινωνήστε μαζί μας, για να λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και την αραίωση, καθώς επίσης μία πληροφόρηση σχετικά με τα εξαιρετικά αποτελέσματα που προσφέρουν αυτά τα πρωτοποριακά προϊόντα ελληνικής τεχνολογίας στις εφαρμογές των συγκεκριμένων κλάδων της αγοράς που σας ενδιαφέρουν.

Μοιράσου το στα social media