Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

Εφαρμογές των Προϊόντων του συστήματος FACTOR
σε Κλάδους της Αγοράς της Κατηγορίας “Εμπόριο & Υπηρεσίες”

Στο Αριστερό Μενού γίνεται παρουσίαση των εφαρμογών που βρίσκουν τα προϊόντα FACTOR σε ορισμένους κλάδους της αγοράς της κατηγορίας “Παραγωγικές Μονάδες” οι οποίοι έχουν συχνές ή καθημερινές ανάγκες καθαρισμού, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα προβλήματα που λύνουν αυτά τα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα στον κάθε κλάδο ξεχωριστά.

Γίνονται, επίσης, αναφορές στα οικονομικά, τεχνικά, οικολογικά και άλλα οφέλη που προσφέρουν αυτά τα προϊόντα τόσο στους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων όσο και σε αυτούς που καλούνται να τα εφαρμόσουν.

Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους σε σύγκριση με τα συμβατικά καθαριστικά της αγοράς, όταν εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των διαφόρων κλάδων της αγοράς.

Στις σελίδες που εμφανίζονται στις ενότητες του Αριστερού Μενού θα βρείτε την αναλυτική περιγραφή ενός μικρού αριθμού από τις αμέτρητες εφαρμογές που έχουν τα καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα του συστήματος FACTOR στους διάφορους κλάδους της αγοράς. Σε αυτές τις εφαρμογές παρουσιάζεται αναλυτικά η τριπλή δράση τους:

  1. Καθαρισμός
  2. Απολύμανση
  3. Προστασία επιφανειών

Έτσι, μπορεί ο επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου να λάβει έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα τα οικονομικά, τεχνικά και άλλα οφέλη που θα έχει αν επιλέξει το σύστημα FACTOR για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του, καθώς θα ενημερωθεί ειδικά για τις ανάγκες καθαρισμού που έχει ο κλάδος της αγοράς στον οποίο ανήκει. Παράλληλα, θα αντιληφθεί τις διαφορές των προϊόντων FACTOR από τα συμβατικά καθαριστικά προϊόντα που χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα και θα κατανοήσει καλύτερα τα πολλά πλεονεκτήματά τους και τι σημαίνουν στην πράξη για τον ίδιο αυτά τα πλεονεκτήματα.

Για εφαρμογές των υπερσυμπυκωμένων καθαριστικών υλικών FACTOR σε άλλους κλάδους της αγοράς οι οποίοι δεν αναφέρονται στο Αριστερού Μενού, επικοινωνήστε μαζί μας, για να λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και την αραίωση, καθώς επίσης μία πληροφόρηση σχετικά με τα εξαιρετικά αποτελέσματα που προσφέρουν αυτά τα πρωτοποριακά προϊόντα ελληνικής τεχνολογίας στις εφαρμογές των συγκεκριμένων κλάδων της αγοράς που σας ενδιαφέρουν.

Αναλαμβάνουμε και την εφαρμογή των καθαριστικών υλικών μας

Η Smart Technical Solutions, σε περιπτώσεις δύσκολων ή εκτεταμένων εφαρμογών όπου απαιτούνται εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνει και την εφαρμογή των καθαριστικών υλικών που προμηθεύει στους πελάτες της. Έτσι, εξασφαλίζεται τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση υλικών. Επιπλέον, τα συνεργεία μας έχουν επίσης τη δυνατότητα, με ένα μικρό πρόσθετο κόστος, να κάνουν μία ειδική επεξεργασία για περαιτέρω προστασία των επιφανειών, έτσι ώστε να μη συγκρατούν ρύπους και να μη φθείρονται.

Μοιράσου το στα social media