Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

Καθαρισμός Ανοξείδωτων από την Επιφανειακή Σκουριά

Περιγραφή του προβλήματος

Αν και οι ανοξείδωτες χαλύβδινες επιφάνειες είναι θεωρητικά ανοξείδωτες, εντούτοις πολλές φορές στην πράξη, από διάφορες αιτίες, οξειδώνονται. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα οξειδωμένων ανοξείδωτων επιφανειών βλέπετε στις φωτογραφίες παραπλεύρως.

Οι κυριότερες αιτίες εκδήλωσης αυτού του φαινομένου είναι οι εξής:
 • Το φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης, που εκδηλώνεται υπό συνθήκες αλμύρας, υπεδάφιων, εναέριων ή υποθαλάσσιων κατασκευών και οποιουδήποτε άλλου είδους επαφής του ανοξείδωτου με μεταλλικά στοιχεία (το νάτριο του θαλασσινού αλατιού, τα μεταλλικά στοιχεία του εδάφους, ο άνθρακας και άλλα μέταλλα που περιέχονται στην αιθάλη της ατμόσφαιρας, στο βρόχινο νερό και στη σκόνη που περιέχεται στον αέρα, διάφορα μέταλλα με τα οποία είναι από κατασκευής συνδεδεμένο το ανοξείδωτο χωρίς να έχει ληφθεί η κατάλληλη πρόνοια για καθοδική προστασία κ.ά.).
 • Η χρήση ακατάλληλων καθαριστικών υλικών, τα οποία διαβρώνουν τις ανοξείδωτες επιφάνειες.
 • Η συνεχής επαφή με διαβρωτικά χημικά (π.χ. ανοξείδωτος εξοπλισμός σε βιομηχανία χημικών, εξοπλισμός εκτεθειμένος στο χλώριο σε μη οικολογικές πισίνες κ.ά.).

Δύο απόλυτα αξιόπιστες λύσεις αποκατάστασης
και προστασίας από νέα διάβρωση

Για τη θεραπεία του προβλήματος που περιγράψαμε πιο πάνω, προτείνουμε τις εξής εναλλακτικές λύσεις:

 1. PICKLING FLUID και PASSIVATING FLUID
  Αξιόπιστη μέθοδος, που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση, επειδή τα υλικά αυτά είναι επικίνδυνα. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η παθητικοποίηση της ανοξείδωτης επιφάνειας, η οποία διαρκεί για αρκετά χρόνια.
 2. FACTOR
  Αρκετά από τα υλικά που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα καθαριστικών προϊόντων είναι σε θέση χάρη στις μοναδικές ιδιότητές τους να απομακρύνουν εντελώς τη σκουριά από τις ανοξείδωτες επιφάνειες και να δώσουν στο ανοξείδωτο την αρχική του λάμψη. Η εφαρμογή είναι πολύ απλή: ψεκάζουμε μικρή ποσότητα υλικού επάνω στην επιφάνεια και το αφήνουμε για ένα λεπτό να δράσει. Στη συνέχεια σκουπίζουμε με ένα πανί ή με ένα σκληρό σφουγγάρι. Όλη η σκουριά διαλύεται εντελώς και γίνεται σαν λάσπη, που απομακρύνεται εύκολα με νερό υπό πίεση ή πανί και σφουγγάρι. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι το χαμηλό κόστος της, η ευκολία της εφαρμογής και η απουσία οποιουδήποτε κινδύνου για τον χρήστη του καθαριστικού υλικού. Η προστασία που παρέχει το υλικό μετά τον καθαρισμό διαρκεί για μερικούς μήνες.
  Αναλυτικές οδηγίες για καθαρισμό γενικά σε λείες επιφάνειες (ανοξείδωτα, αλουμίνια, νίκελ, τζάμια, κρύσταλλα κ.ά.)
  Όταν επάνω στην επιφάνεια δεν έχει δύσκολους ρύπους, χρησιμοποιούμε μόνο το προϊόν FACTOR EDIFICE 105, και μάλιστα πολλές φορές με αραίωση από 1:1 έως και 1:20, για να μην αφήνει θαμπάδα επάνω στις λείες επιφάνειες. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το FACTOR EDIFICE 150 χωρίς καμία αραίωση. Παράλληλα με τον τέλειο καθαρισμό που επιτυγχάνουμε έτσι, σχηματίζεται και ένα φιλμ που κρατάει μακριά τη σκόνη και τους ρύπους και διευκολύνει κατά πολύ τον εκ νέου καθαρισμό μετά από λίγες μέρες. Γενικά ισχύει ότι στα τζάμια η αραίωση του FACTOR EDIFICE 105 πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ό,τι στις άλλες λείες και στιλπνές επιφάνειες. Εάν παρόλα αυτά θαμπώσει η επιφάνεια, μπορείτε με ένα πανί με μικροΐνες βρεγμένο με ζεστό νερό να περάσετε την επιφάνεια που θάμπωσε, ώστε να ξεθαμπώσει και να ανακτήσει την αρχική στιλπνότητά της
 3. ΟΞΙΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗ ΣΚΟΥΡΙΑ
  Σε περίπτωση που η σκουριά επιμένει και δεν διασπάται με τα καθαριστικά FACTOR, αυτό σημαίνει είτε ότι χρειάζεται να ακολουθήσετε ειδικές οδηγίες για την εφαρμογή του υλικού είτε ότι έχει εισχωρήσει πολύ βαθιά μέσα στην επιφάνεια. Στη δεύτερη περίπτωση, θα σας προτείνουμε το κατάλληλο όξινο χημικό προϊόν, το οποίο θέλει προσοχή στη χρήση του, επειδή είναι διαβρωτικό και ερεθιστικό. Και στις δύο περιπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας δώσουμε την κατάλληλη καθοδήγηση.

Συνδυασμός των δύο πιο πάνω μεθόδων

Το ιδανικό είναι να εφαρμοστεί η πρώτη μέθοδος αρχικά, για να επιτύχουμε ισχυρή προστασία έναντι νέας διάβρωσης για αρκετά χρόνια, και στη συνέχεια, για λόγους καθαριότητας, αλλά και για να διαρκέσει για πιο ακόμα περισσότερα χρόνια η προστασία που παρέχει η πρώτη μέθοδος, συνιστούμε να εφαρμόζεται η δεύτερη μέθοδος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συχνότητα της εφαρμογής του καθαριστικού και προστατευτικού υλικού FACTOR εξαρτάται από το αν ο ανοξείδωτος εξοπλισμός βρίσκεται σε εξωτερικό ή σε εσωτερικό χώρο και από το πόσο μεγάλες είναι οι απαιτήσεις μας για καθαριότητα.

Ανοξείδωτες επιφάνειες σε χώρους μαζικής εστίασης

Ο ανοξείδωτος επαγγελματικός εξοπλισμός σε εστιατόρια, fast food, καφετέριες και άλλους χώρους μαζικής εστίασης συχνά παρουσιάζει την εικόνα “αφροντισιάς”, αν και καθαρίζεται καθημερινά. Υπαίτια για αυτήν την κατάσταση είναι τα καθαριστικά υλικά που χρησιμοποιούνται, επειδή το ανοξείδωτο είναι μία επιφάνεια επάνω στην οποία φαίνεται και ο παραμικρός ρύπος, αν δεν καθαριστεί εντελώς, ιδίως όταν πρόκειται για λιπαρούς ρύπους.

Χρησιμοποιώντας το FACTOR HRCF εξασφαλίζουμε απόλυτα καθαρές ανοξείδωτες επιφάνειες, και μάλιστα απαλλαγμένες από μικρόβια, καθώς το υλικό αυτό κάνει και απολύμανση παράλληλα με τον καθαρισμό.

Ψεκάζουμε όλες τις ανοξείδωτες επιφάνειες με αραιωμένο υλικό από 1:100 έως 1:25 σε νερό, ανάλογα με το πόσο λερωμένες είναι οι επιφάνειες. Στη συνέχεια, αφαιρούμε το υλικό με σφουγγάρι και αφήνουμε τις επιφάνειες να στεγνώσουν. Το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει απόλυτα, καθώς θα αναβαθμίσει την εμφάνιση του καταστήματός σας.

Επίσης, με τα υλικά FACTOR είναι απολύτως εφικτή η απομάκρυνση της σκουριάς από ανοξείδωτες επιφάνειες που έχουν σκουριάσει, ώστε να αποκτούν ξανά την αρχική τους λάμψη και παράλληλα να παραμένουν προστατευμένες έναντι νέας μελλοντικής οξείδωσης. Στις πολύ σκουριασμένες περιοχές μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το υλικό χωρίς καθόλου αραίωση.

Άλλα οφέλη
Μπορείτε να διαβάσετε τη σελίδα Οφέλη και Πλεονεκτήματα που αφορά γενικά όλα τα καθαριστικά προϊόντα του συστήματος FACTOR.

Αναλαμβάνουμε και την εφαρμογή των καθαριστικών υλικών μας

Η Smart Technical Solutions, σε περιπτώσεις δύσκολων ή εκτεταμένων εφαρμογών όπου απαιτούνται εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνει και την εφαρμογή των καθαριστικών υλικών που προμηθεύει στους πελάτες της. Έτσι, εξασφαλίζεται τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση υλικών. Επιπλέον, τα συνεργεία μας έχουν επίσης τη δυνατότητα, με ένα μικρό πρόσθετο κόστος, να κάνουν μία ειδική επεξεργασία για περαιτέρω προστασία των επιφανειών, έτσι ώστε οι επιφάνειες να μη συγκρατούν ρύπους και να μη φθείρονται.

Μοιράσου το στα social media