Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών

Τα Πεδία Εφαρμογής των Προϊόντων του Συστήματος FACTOR

Στην ενότητα Τα Προϊόντα του Συστήματος Καθαρισμού, Απολύμανσης και Προστασίας Επιφανειών FACTOR υπάρχει αναλυτική περιγραφή των προϊόντων του συστήματος. Στην παρούσα ενότητα γίνεται περιγραφή των διαφόρων πεδίων εφαρμογής, ώστε να γίνουν πιο κατανοητά τα προβλήματα που λύνουν αυτά τα καινοτόμα ελληνικά προϊόντα.

Γίνονται, επίσης, αναφορές στα οικονομικά, τεχνικά, οικολογικά και άλλα οφέλη που προσφέρουν αυτά τα προϊόντα τόσο στους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων όσο και σε αυτούς που καλούνται να τα εφαρμόσουν.

Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση των πλεονεκτημάτων τους σε σύγκριση με τα συμβατικά καθαριστικά της αγοράς στα διάφορα πεδία εφαρμογής.

Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούμε με το μεγάλο εύρος εφαρμογών που έχουν τα καθαριστικά του συστήματος FACTOR σε σύγκριση με τα συμβατικά καθαριστικά. Τα συμβατικά καθαριστικά διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
– τα αλκαλικά, που διαλύουν λίπη, λάδια, γράσα και γενικά οργανικούς ρύπους,
– τα όξινα, που διαλύουν άλατα, σκουριά και γενικά ανόργανους ρύπους.
Τα προϊόντα FACTOR, αντίθετα, είναι αποτελεσματικά σε όλα τα είδη ρύπων, ακόμα και σε πολύ δύσκολες εφαρμογές με ρύπους πολλών ετών. Είναι μεν αλκαλικά, με βάση τη σόδα (pH = 10 έως 10,5), δηλαδή κατάλληλα για οργανικούς ρύπους, όμως απομακρύνουν άριστα και άλατα, σκουριές και άλλους ανόργανους ρύπους, που συνήθως προϋποθέτουν όξινα υλικά για να διαλυθούν.

Στις σελίδες που εμφανίζονται στις ενότητες του Αριστερού Μενού θα βρείτε την αναλυτική περιγραφή ενός μικρού αριθμού από τις αμέτρητες εφαρμογές που έχουν τα καθαριστικά και απολυμαντικά προϊόντα του συστήματος FACTOR. Σε αυτές τις εφαρμογές παρουσιάζεται αναλυτικά η τριπλή δράση τους:

  1. Καθαρισμός
  2. Απολύμανση
  3. Προστασία επιφανειών

Για άλλες εφαρμογές που τυχόν σας ενδιαφέρουν, επικοινωνήστε μαζί μας, για να λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής και την αραίωση των υπερσυμπυκωμένων καθαριστικών υλικών FACTOR, καθώς επίσης μία πληροφόρηση σχετικά με τα εξαιρετικά αποτελέσματα που προσφέρουν αυτά τα πρωτοποριακά προϊόντα ελληνικής τεχνολογίας στις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Επίσης, στις σελίδες της ενότητας Καθαριστικά Υλικά FACTOR – Περιγραφές Εφαρμογών θα βρείτε αναλυτική παρουσίαση εφαρμογών που έχουν γίνει σε εταιρείες και οργανισμούς που είχαν συγκεκριμένα προβλήματα με δύσκολους ρύπους και τα έλυσαν με τη βοήθεια των καθαριστικών προϊόντων FACTOR.

Αναλαμβάνουμε και την εφαρμογή των καθαριστικών υλικών μας

Η Smart Technical Solutions, σε περιπτώσεις δύσκολων ή εκτεταμένων εφαρμογών όπου απαιτούνται εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνει και την εφαρμογή των καθαριστικών υλικών που προμηθεύει στους πελάτες της. Έτσι, εξασφαλίζεται τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση υλικών. Επιπλέον, τα συνεργεία μας έχουν επίσης τη δυνατότητα, με ένα μικρό πρόσθετο κόστος, να κάνουν μία ειδική επεξεργασία για περαιτέρω προστασία των επιφανειών, έτσι ώστε να μη συγκρατούν ρύπους και να μη φθείρονται.

Μοιράσου το στα social media