Φίλτρα Κεντρικής Παροχής Νερού από 1/2” έως 8”

Τα προβλήματα που προξενούν τα στερεά αιωρούμενα σωματίδια στο νερό και η ανάγκη για σωστή φίλτρανση στην κεντρική παροχή των εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης.

Η σωστή φίλτρανση του νερού είναι απαραίτητη σε όλων των ειδών τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Αναφέρουμε εδώ τα βασικότερα προβλήματα που δημιουργούνται σε μία εγκατάσταση και τις αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, όταν το νερό δεν έχει υποστεί μία καλή φίλτρανση, δηλαδή απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών σωματιδίων με τους κατάλληλους μηχανισμούς (καθίζηση, φυγοκέντριση, διαχωρισμός με πλέγμα κατάλληλης διατομής κτλ.):

 1. Τα στερεά σωματίδια συσσωρεύονται σε διάφορα σημεία και τα φράσσουν (βάνες, αντλίες, μπεκ άρδευσης ή ψεκασμού, δίκτυα στάγδην άρδευσης κτλ.)
 2. Διάφορα εξαρτήματα (αντλίες, κυκλοφορητές, μούφες, βάνες κτλ.) καταστρέφονται εξαιτίας της “αμμοβολής” που υφίστανται, κυρίως σε περιοχές όπου το νερό δεν κινείται ευθύγραμμα και προσκρούει με δύναμη πάνω στα εσωτερικά τοιχώματα των σωληνώσεων και γενικά του εξοπλισμού.
 3. Η ροή μειώνεται, όσο αυξάνεται το πάχος της επικάθισης από τη συσσώρευση των σωματιδίων.
 4. Η εναλλαγή θερμότητας μειώνεται σταδιακά εξαιτίας της επικάθισης, κάτι που συνήθως συμβαίνει σε συνδυασμό με την παράλληλη επικάθιση αλάτων και οξειδίων. Έτσι, συμβαίνει σπατάλη ενέργειας.
 5. Τα διαβρωτικά φαινόμενα ηλεκτρόλυσης ενισχύονται εξαιτίας της αγωγιμότητας που αυξάνεται με την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων. Έτσι, αυξάνονται οι διαρροές, οι διακοπές λειτουργίας για επισκευή, το κόστος συντήρησης και μειώνεται ο χρόνος ζωής της εγκατάστασης.
 6. Στην τελική χρήση του το νερό, όταν δηλαδή βγει έξω από την εγκατάσταση, προξενεί διάφορα προβλήματα εξαιτίας των σωματιδίων που περιέχει: το νερό δεν είναι πόσιμο, όταν χρησιμοποιείται για πλύσιμο επιφανειών, ρούχων, εξοπλισμού, λερώνει ή γδέρνει αυτές τις επιφάνειες και τα ρούχα γαριάζουν, όταν το νερό προορίζεται για την παραγωγή τροφίμων είναι ακατάλληλο κ.ά.
 7. Διάφορα άλλα προβλήματα, που οφείλονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής, δηλαδή σχετίζονται με τη χρήση για την οποία προορίζεται το νερό, τη μορφολογία της εγκατάστασης, τον εξοπλισμό που περιλαμβάνει και άλλους παράγοντες.
 • Centrifugal Separator (Φυγοκεντρικός Διαχωριστής Σωματιδίων ή Υδροκυκλωνικό Φίλτρο)
  Ιδιοφυής μηχανισμός βελγικής κατασκευής που απομακρύνει στερεά σωματίδια διαμέτρου έως και 20 μικρών με απλή φυγοκέντριση του διερχόμενου νερού, χωρίς φίλτρανση, χωρίς κινούμενα μέρη και αναλώσιμα.
  Ιδανική λύση για γεωτρήσεις με πολλά στερεά αιωρούμενα, όπου τα κοινά φίλτρα είναι ακατάλληλα.
  Εξίσου καλή λύση και για παροχή από δίκτυο ύδρευσης ή δεξαμενή και για βιομηχανικό νερό ψύξης.
  Δυνατότητα σύνδεσης της βάνας αποστράγγισης με χρονοδιακόπτη, για συχνά ξεπλύματα.
 • Φίλτρα JUDO
  Γερμανικά φίλτρα νερού JUDO υψηλής ποιότητας, ανοξείδωτα,
  με αυτόματο σύστημα καθαρισμού και επάργυρη σίτα για αντιμυκητιακή προστασία.
 • Φίλτρο MEC για λάσπη, άμμο, σκουριά και σωματίδια
  Φίλτρο κεντρικής παροχής
 • Φίλτρο BIG BLUE της PENTEK Αμερικής
  Φίλτρο κεντρικής παροχής που κατακρατά πολύ μικρά σωματίδια, μεγέθους πάνω από 1 μικρό.
  Είναι κατάλληλο για την αφαίρεση της σκουριάς από το νερό.
 • Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα, Ιταλίας
  Για τοποθέτηση στην κεντρική παροχή
 • Άλλα Φίλτρα Νερού
  Άλλοι, πιο οικονομικοί, τύποι φίλτρων νερού για οικιακή, επαγγελματική & βιομηχανική χρήση.
Μοιράσου το στα social media