Τα πεδία εφαρμογής της τεχνολογίας WINWET

  • Τα κυριότερα πεδία εφαρμογής της κάθε κατηγορίας βρίσκονται δεξιά από το κείμενο.
  • Για τον πλήρη κατάλογο πατήστε στον τίτλο της κάθε κατηγορίας.
  • Για να δείτε ενδεικτικό κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο για τα κυριότερα πεδία εφαρμογής πατήστε εδώ.
  • Σε πολλές σελίδες της ενότητας Πελάτες & Εφαρμογές γίνεται αναφορά σε εφαρμογές των υλικών WINWET.
  • Ειδικότερα, στην ενότητα Οικοδομές κ.ά. Κατασκευές – Τα Συνήθη Τεχνικά Προβλήματα και οι Λύσεις τους θα βρείτε μερικές ακόμα εφαρμογές επίλυσης τεχνικών προβλήματων με τα υλικά WINWET.
    s
1. Υγρομόνωση επιφανειών – θερμομόνωση χώρων
Το κοινό χαρακτηριστικό των εφαρμογών της τεχνολογίας Winwet αυτής της κατηγορίας (που είναι και η πρώτη, με την οποία ξεκίνησε αυτή η τεχνολογία τις εφαρμογές της το 1989) είναι η οριστική και άφθαρτη στεγανοποίηση επιφανειών με εμποτισμό, σφράγισμα και αδιαβροχοποίηση των πόρων τους. Πέρα από την αδιαβροχία, την υδροφοβία και την ελαιοφοβία που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν και μερικά πολύ σημαντικά παράπλευρα οφέλη, όπως είναι η μεγάλη εξοικονόμηση θερμότητας χάρη στο γεγονός ότι σταματά η σπατάλη θερμότητας για το περιττό στέγνωμα υγρών σοβάδων και υγρού σκυροδέματος και η προστασία των επιφανειών από όλων σχεδόν των αιτιών για φθορές, όπως είναι για παράδειγμα η παγοπληξία, οι ρηγματώσεις λόγω συστολοδιαστολών, σεισμών κτλ., η απότριψη και τα σπασίματα λόγω τριβών, κρούσεων κτλ., το ξεθώριασμα λόγω ήλιου και αλμύρας και πολλά άλλα που περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα αυτής της κατηγορίας.
Σημείωση: Για στεγανοποίηση και θερμομόνωση ταρατσών και τοίχων δείτε επίσης τη σελίδα Μόνωση Θερμότητας.
αα Οι κυριότερες εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι:

2. Στεγανοποίηση επιφανειών με συνεχή επαφή με νερό ή υγρασία
Οι εφαρμογές στεγανοποίησης αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν δύο κυρίως περιπτώσεις: τη συνεχή επαφή επιφανειών με νερό ή με υγρό χώμα. Αφορούν την αντιμετώπιση θετικών και αρνητικών πιέσεων, είτε πρόκειται για νερό είτε πρόκειται για χώμα. Όλες οι πιο κάτω εφαρμογές αποτελούν περιγραφή της εμπειρίας μας, κατά την οποία διαπιστώσαμε ότι πράγματι η τεχνολογία Winwet δίνει λύσεις στεγανοποίησης σε προβλήματα που παλιότερα είτε ήταν άλυτα είτε απαιτούσαν πολύ χρόνο, προσπάθεια, χρήματα και εξειδικευμένους τεχνίτες για να λυθούν. Οι λύσεις που προτείνονται αφορούν τόσο υπάρχουσες εγκαταστάσεις που έχουν πρόβλημα όσο και κατασκευή νέων έργων όπου πρέπει να εξασφαλιστεί εξαρχής άριστη στεγανότητα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα όλων των εφαρμογών αυτής της κατηγορίας είναι τα παράπλευρα οφέλη που εξασφαλίζονται πέρα από τη στεγανότητα. Μερικά από αυτά είναι η αύξηση της συνοχής, της ελαστικότητας και της αντοχής των κατασκευών σε συστολοδιαστολές, σεισμούς, αυξομειούμενα φορτία, μανομετρικές πιέσεις κτλ., η εξασφάλιση υποστρώματος κατάλληλου για σοβάτισμα, βάψιμο, τοποθέτηση πλακιδίων, η μείωση των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας κ.ά.
Σημείωση: Για στεγανοποίηση τοιχίων κ.ά. επιφανειών δείτε επίσης τη σελίδα Δάπεδα και Προστασία Επιφανειών.
Οι κυριότερες εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι:

3. Επισκευές σε υπάρχουσες κατασκευές
Κατά την επισκευή σπασιμάτων, κοιλοτήτων, ρωγμών σε διάφορες κατασκευές είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ισχυρή πρόσφυση της επισκευαστικής μάζας πάνω στην υπάρχουσα επιφάνεια, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να αποκολληθεί εξαιτίας συστολοδιαστολών, τριβών, κρούσεων κτλ. Επίσης, πρέπει η επισκευαστική μάζα να έχει απόλυτη αδιαβροχία, για να μην επιτρέπει τη διείσδυση υγρασίας μέσα στην κατασκευή, και μεγάλη ελαστικότητα, για να αντέχει στις μετατοπίσεις λόγω δονήσεων και συστολοδιαστολών χωρίς να ρηγματώνει και να σπάει. Τέλος, πρέπει να έχει αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία, το χιόνι, ο πάγος, η αλμύρα, το κρύο, η ζέστη κτλ. Όλα αυτά εξασφαλίζονται με τα προϊόντα της οικογένειας WinWet, τα οποία εφαρμόζονται με διάφορους τρόπους, σκέτα ή με τσιμέντο και άμμο, ανάλογα με το είδος της κάθε εφαρμογής και το υλικό της κάθε επιφάνειας.
Οι κυριότερες εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι:

4. Διάφορες εφαρμογές προληπτικής προστασίας
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι κυριότερες από τις εφαρμογές της τεχνολογίας WinWet που αφορούν την προληπτική προστασία επιφανειών ή ολόκληρων κατασκευών από φθορές όπως ρηγματώσεις, σπασίματα, απότριψη, ξεθώριασμα, λεκέδες, μούχλα, καύση κτλ. εξαιτίας συστολοδιαστολών, δονήσεων, κρούσεων, μεγάλων φορτιών, υγρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, αλμύρας, σκόνης, φωτιάς κτλ. Βέβαια, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις παράλληλα με την προστασία από φθορές γίνεται και αδιαβροχοποίηση των επιφανειών, που όμως δεν είναι το κυρίως θέμα αυτής της ενότητας.
Οι κυριότερες εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι:

 
5. Γεμίσματα – φινιρίσματα – κατασκευές
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τη χρήση των πρόσμικτων ρητινών WinWet ως βελτιωτικά πρόσθετα μέσα στη μάζα είτε σε νέες κατασκευές είτε ολοκληρωμένες (εφόσον δεν πρόκειται για φέροντα οργανισμό της κατασκευής) είτε συμπληρωματικές (πάνω σε ήδη υπάρχουσες). Επίσης, παρουσιάζει τη συμμετοχή των ρητινών WinWet σε διαφόρων ειδών φινιρίσματα και γεμίσματα επιφανειών. Σε όλες τις εφαρμογές οι ρητίνες εξασφαλίζουν στις κατασκευές αφενός όμορφο φινίρισμα και αφετέρου προστασία από όλων των ειδών τις αιτίες φθορών, καθώς προσδίδουν στις επιφάνειες αδιαβροχία, υδροφοβία, ελαιοφοβία, ελαστικότητα, συνοχή, αντοχές σε συστολοδιαστολές, δονήσεις, φορτία, τριβές, συγκολλητικότητα, σκληρότητα και όποια άλλη ιδιότητα είναι απαραίτητη σε κάθε εφαρμογή.
Οι κυριότερες εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι:

 
6. Διάφορες άλλες εφαρμογές
Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται εφαρμογές της τεχνολογίας WinWet που δε σχετίζονται με την κατασκευή, τη συντήρηση ή την επισκευή κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων, αλλά προσφέρουν άλλα οφέλη που δεν έχουν καμία σχέση με την οικοδομή και τις κατασκευές γενικότερα.
Οι κυριότερες εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι:

______________________________________

Η εφαρμογή των υλικών:

Τα υλικά που αναφέρονται στις πιο πάνω εφαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν είτε από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Smart Technical Solutions σε όλη την Ελλάδα είτε από οποιονδήποτε τεχνίτη ή άλλο άτομο που έχει μία σχετική εξοικείωση με παρόμοιες εργασίες. Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών, αν έχετε απορίες που δεν διευκρινίζονται από τις οδηγίες της συσκευασίας, επικοινωνήστε μαζί μας.

PENETRON, εναλλακτική πρόταση για τη στεγανοποίηση σκυροδέματος και τσιμεντοκονίας:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αμερικάνικη τεχνολογία χημικής δράσης PENETRON, που αναπτύσσει αδιάβροχους κρυστάλλους μέσα στους πόρους και στις τριχοειδείς ρωγμές του σκυροδέματος και της τσιμεντοκονίας, πατήστε εδώ. Αυτή η τεχνολογία απαιτεί για την εφαρμογή της εξειδικευμένο συνεργείο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ανειδίκευτους. Σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να έχουμε 100% στεγανοποίηση. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε την πιο κατάλληλη από τις δύο τεχνολογίες ανάλογα με το ειδικό πεδίο εφαρμογής σας.

Μοιράσου το στα social media